donderdag 28 mei 2020
 

Koor- en samenzangavond in Lunteren

22Evenals in 2013 treedt het Ermelo’s MannenKoor ook dit jaar weer op in het congrescentrum De Werelt in Lunteren en wel op woensdag 24 augustus. Hetvakantiebureau.nlorganiseert o.a. op die locatie al ruim 50 jaar vakantieweken voor ouderen, maar ook voor mensen die in het dagelijks leven extra zorg of begeleiding nodig hebben.In deze week is de vrijwilligersgroep Ermelo daar actief, waaraan ook enkele (partners/echtgenotes van de) leden van het EMK deelnemen. Het EMK verleent medewerking aan een koor- en samenzangavond. Samen met van Arda Konings (zang en presentatie) en Peggy Vlijm (zang) zullen er veel bekende geestelijke liederen worden gezongen. Een avond die altijd enorm gewaardeerd wordt door de vakantiegangers. Dirigent van het EMK is Wiebren Buma en Wim Kroon begeleidt het koor op de piano. De koor- en samenzangavond begint om 20.00 uur.


 

Abonneer U vrijblijvend op onze Nieuwsbrief

Inloggen ledenportaal

Uw privacy

Bij elk bezoek aan onze site wordt automatisch uw (tijdelijke) ip-adres herkend en zo mogelijk de site of e-mail van herkomst. Wij bewaren en gebruiken deze gegevens niet als individuele (persoons)gegevens, maar alleen om de navigatie en bezochte pagina's van onze site te analyseren om hiermee de bekendheid, functionaliteit en inhoud van onze site (en e-mails) te kunnen verbeteren. Om onze dienstverlening te optimaliseren worden via onze site in zeer beperkte mate zogenaamde cookies op uw computer geplaatst. Zo kunnen wij ervoor zorgen dat u bij een bezoek aan onze site niet herhaaldelijk dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. Deze gegevens blijven op uw eigen computer en worden door ons niet voor andere doeleinden gebruikt. Overigens is hetgeen in cookies wordt opgeslagen mede afhankelijk van uw eigen browserinstellingen.

E-mailadressen

Wij bewaren en gebruiken uitsluitend e-mail adressen die rechtstreeks aan ons worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt. Wij gebruiken een e-mail adres alleen waarvoor dit aan ons is opgegeven en voor zover daarvoor ook toestemming is verleend. Deze toestemming is te allen tijde weer in te trekken via onze site of door dit op een andere wijze aan ons mee te delen. Wij verstrekken nooit e-mail adressen aan derden t.b.v. commerciële doeleinden.
Als u wenst te reageren op ons privacybeleid of als u vindt dat onze site of ons handelen hiermee niet in overeenstemming is, vragen wij u contact met ons op te nemen.

Reageren

In het geval dat wij uw informatie willen gaan gebruiken voor doeleinden, die (nog) niet zijn voorzien in dit privacybeleid, zullen wij dit vooraf meedelen, zodat u uw toestemming hieraan kunt onthouden. Op verzoek verlenen wij aan u toegang tot alle informatie die wij van u vasthouden en bieden wij u de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens te corrigeren. Hiervoor kunt u contact met ons opnemen.

U kunt reageren door een e-mail te versturen naar het secretariaat.