piet hazenwinkel 2Op 28 juli jl. is, op de gezegende leeftijd van 99 jaar, ons erelid Piet Hazewinkel overleden.Piet was in 1973 zeer nauw betrokken bij de oprichting van het Ermelo’s MannenKoor, waarvan hij maar liefst 28 jaar onafgebroken lid is geweest. Hij was 85 jaar toen hij zijn lidmaatschap beëindigde. Gedurende zijn actieve periode heeft hij zeer veel werk verzet voor het koor en is hij tevens lange tijd secretaris geweest. Om die reden is Piet in 2006 benoemd tot erelid van het EMK. Piet is het EMK altijd blijven volgen. In januari 2013 liet hij, middels een brief, nog weten dat het EMK de burgemeester weer als beschermheer moest vragen. “Doe je best, want het is goed voor het koor” schreef hij o.a.. Het Ermelo’s MannenKoor zal Piet altijd met grote dankbaarheid gedenken.