13 kopie konigklijkVrijdag 24 april jl. zijn 2 leden van het EMK koninklijk onderscheidenter gelegenheid van de viering van de verjaardag van Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander t.w. Steven Visser en Klaas Kreuze. Steven kreeg de onderscheiding vanwege het feit dat hij vrijwilliger is bij Blindeninstituut Bartimeus Sonneheerdt, hij bewoners van’s Heeren Loo begeleidt bij uitstapjes en nog actief lid is bij ons koor. Klaas Kreuze is al jaren coördinator en secretaris van de buitenlandse caravanreizen van de Christelijke Caravan Club, voorzitter van het kerkkoor van de PKN en voorzitter van de VVE Nassaustate. Ook Maaike, de vrouw van Steven is onderscheiden.Zij is vrijwilligster bij de Kringloopwinkel in Ermelo en bij Zorgcentrum Weideheem in Harderwijk en begeleidt ook bewoners van ’s Heeren Loo bij uitstapjes. Allen van harte gefeliciteerd.