donderdag 4 juni 2020
 

Zaterdag 09 mei, de dag voor Moederdag

Bloemen 2015Zaterdag 09 mei, de dag voor Moederdag, organiseert het Ermelo’s MannenKoor (EMK) weer een grote bloemen- en plantenmarkt. Dit evenement vindt inmiddels voor de 17e keer plaats. Vanaf 08.30 uur is men welkom op het Pauwenplein, dat door het EMK weer wordt omgetoverd in een waar bloemenfestijn. Evenals voorgaande jaren zal er ook nu weer een groot assortiment planten en bloemen aanwezig zijn. Mocht uw bestelling dusdanig groot zijn zodat vervoer een probleem is, dan brengen de mannen dit bij u thuis in Ermelo. Zij hebben er veel voor over om hun clubkas te spekken. Achter de schermen wordt momenteel hard gewerkt om de meest verse, mooie en geliefde bloemen, planten en bloemstukjes in te kopen. Alles komt straks rechtstreeks van de veiling, het beloofd dus weer een geweldig spektakel te worden. Op het Pauwenplein zullen vrolijke klanken klinken en de bloemenweelde zal hartgrondig worden aangeprezen. Het beloofd ook dit jaar weer een mooi feest te worden. Voor deze dag heeft de bloemenmarktcommissie een actie bedacht, de zgn. “glimlach actie”, speciaal voor de leden van het EMK. Door, tegen betaling, een kaartje in te vullen met een adres in Ermelo kunnen zij daar een speciale bloemenaanbieding laten bezorgen. De bezorgers van deze bloemen zijn ook weer leden van het EMK die de bloemenkraam bezoeken en daar de ingevulde kaartjes uit een doos trekken en er voor zorgen dat de bloemenaanbieding op dat adres wordt bezorgd. Op deze manier probeert het EMK een extra glimlach weg te geven. Niet alleen aan moeders, maar aan iedereen. Het EMK hoopt op een prachtige dag, mooi weer, veel gezelligheid, veel publiciteit voor het koor en opnieuw een mooie opbrengst. U bent van harte welkom.


 

Abonneer U vrijblijvend op onze Nieuwsbrief

Inloggen ledenportaal

Uw privacy

Bij elk bezoek aan onze site wordt automatisch uw (tijdelijke) ip-adres herkend en zo mogelijk de site of e-mail van herkomst. Wij bewaren en gebruiken deze gegevens niet als individuele (persoons)gegevens, maar alleen om de navigatie en bezochte pagina's van onze site te analyseren om hiermee de bekendheid, functionaliteit en inhoud van onze site (en e-mails) te kunnen verbeteren. Om onze dienstverlening te optimaliseren worden via onze site in zeer beperkte mate zogenaamde cookies op uw computer geplaatst. Zo kunnen wij ervoor zorgen dat u bij een bezoek aan onze site niet herhaaldelijk dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. Deze gegevens blijven op uw eigen computer en worden door ons niet voor andere doeleinden gebruikt. Overigens is hetgeen in cookies wordt opgeslagen mede afhankelijk van uw eigen browserinstellingen.

E-mailadressen

Wij bewaren en gebruiken uitsluitend e-mail adressen die rechtstreeks aan ons worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt. Wij gebruiken een e-mail adres alleen waarvoor dit aan ons is opgegeven en voor zover daarvoor ook toestemming is verleend. Deze toestemming is te allen tijde weer in te trekken via onze site of door dit op een andere wijze aan ons mee te delen. Wij verstrekken nooit e-mail adressen aan derden t.b.v. commerciële doeleinden.
Als u wenst te reageren op ons privacybeleid of als u vindt dat onze site of ons handelen hiermee niet in overeenstemming is, vragen wij u contact met ons op te nemen.

Reageren

In het geval dat wij uw informatie willen gaan gebruiken voor doeleinden, die (nog) niet zijn voorzien in dit privacybeleid, zullen wij dit vooraf meedelen, zodat u uw toestemming hieraan kunt onthouden. Op verzoek verlenen wij aan u toegang tot alle informatie die wij van u vasthouden en bieden wij u de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens te corrigeren. Hiervoor kunt u contact met ons opnemen.

U kunt reageren door een e-mail te versturen naar het secretariaat.