Paaszang 2015Vanwege het succes van vorig jaar heeft ook dit jaar het Ermelo’s VrouwenKoor opgetreden tijdens de paaszang van het Ermelo’s MannenKoor op 2epaasdag. Het projectkoor EVK, bestaande uit echtgenotes, partners, vriendinnen, dochters, kleindochters, zussen, schoonzussen en nichten van de leden van het EMK, bracht op zeer professionele wijze 5 liederen ten gehore. Dit alles klonk als een klok ondanks het feit dat er maar weinig weken tijd was om te oefenen. Ook het EMK liet zich niet onbetuigd en zong diverse liederen uit hun repertoire, waarvan enkele nieuwe. Afwisselend traden het EVK en het EMK op. Tussen deze optredens was er ook ruimte voor samenzang. Ds. Jeannet van Doorn deelde op luchtige wijze de meditatieve gedachten van de paaszang met alle aanwezigen. Een volle Immanuellkerk waardeerde beide koren met een groot applaus. Daar de toegang gratis was, werd er gecollecteerd voor een goed doel. Dit keer ging de opbrengst van de collecte naar de Stichting “Met Uitgestrekte Hand”. Er is zeer ruimhartig geschonken. Met maar liefst € 1811,00 kan de stichting weer enkele projecten in de Oekraïne, Roemenië en Moldavië ondersteunen en daar geestelijke en materiële hulp verlenen aan de allerarmsten, straatkinderen, ouden van dagen, (geestelijke) gehandicapten, enz. Zoals in de kop reeds gemeld; de paaszang van het Ermelo’s MannenKoor is ook dit jaar wederom geslaagd.