woensdag 8 juli 2020
 

Paaszang Ermelo’s MannenKoor 2015

Paaszang 1 2015Volgens traditie organiseert het Ermelo’s Mannenkoor ieder jaar op 2e paasdag een paaszang. Zo ook dit jaar en wel op maandag 6 april.Gezien het grote succes van vorig jaar, zal er ook dit jaar weer een gastoptreden zijn van het Ermelo’s VrouwenKoor (EVK). Dit koor, bestaande uit echtgenotes, partners, dochters, kleindochters, zussen, schoonzussen en nichten van de leden van het EMK, oefent hiervoor diverse maandagavonden om ook nu weer enkele mooie liederen ten gehore te kunnen brengen. Ook het EMK zal diverse liederen uit hun repertoire zingen, waarvan enkele nieuwe. Naast koorzang is er ook ruimte voor samenzang. De paaszang begint om 10.00 uur en vanaf 09.30 uur zijn de deuren van de Immanuelkerk geopend. Voorgang zal zijn Ds. Jeannet van Doorn. Zowel het Ermelo’s MannenKoor als het Ermelo’s VrouwenKoor staan onder leiding van Wiebren Buma. De vaste begeleider Bert Elbertsen bespeelt het orgel en de piano.De toegang is gratis. Tijdens de paaszang wordt er echter wel gecollecteerd voor een goed doel. Dit keer zal de opbrengst van de collecte worden besteed aan de Stichting “Met Uitgestrekte Hand” waarvan het EMK-lid Bert van Panhuis de oprichter en voorzitter is en het EMK-lid Gert Schuurman de penningmeester en secretaris. Deze stichting is o.a. actief in de Oekraïne, Roemenië en Moldavië. U bent uiteraard van harte welkom.

 

Uitgestrekte hand

De stichting Met Uitgestrekte Hand is opgericht in 2006 en heeft ten doel:* Verspreiden van de Bijbel en christelijke lectuur in de Oost-Europese landen en daar waar deze moeilijk of niet verkrijgbaar is;* Helpen en organiseren van hulp bij de uitbreiding van de kerken;
* Geestelijke en materiële hulp verlenen aan tehuizen voor kinderen, ouden van dagen,(geestelijke) gehandicapten, ziekenhuizen en scholen;* Steun verlenen aan instellingen met een gelijksoortige doelstelling en een zelfde grondslag; * Verzorgen van transport van de goederen in eigen beheer casu quo door derden;
* Verwerven, beheren, exploiteren en in stand houden van een depot voor verwerking en opslag hulpgoederen. En voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.De stichting tracht dit doel te verwezenlijken door acties, promotie, presentatie, mailing en alle andere wettige middelen.Inmiddels heeft de stichting diverse projecten gerealiseerd zoals: De nieuwbouw en inrichting van een kerk in Ceres (Oekraïne)
Een jaarlijkse kerstpakkettenactie voor de allerarmsten in de Oekraïne, Moldavië en Roemenië Het aanbrengen van een verwarming in een christelijke muziekschool Ondersteuning bij de opzet van een evangelisch jeugdkamp Uiteraard wordt het gehele jaar kleding, schoeisel, humanitaire hulpgoederen, medicijnen en andere ziekenhuisbenodigdheden ingezameld en met grote regelmaat naar de Oekraïne vervoerd.


 

Abonneer U vrijblijvend op onze Nieuwsbrief

Inloggen ledenportaal

Uw privacy

Bij elk bezoek aan onze site wordt automatisch uw (tijdelijke) ip-adres herkend en zo mogelijk de site of e-mail van herkomst. Wij bewaren en gebruiken deze gegevens niet als individuele (persoons)gegevens, maar alleen om de navigatie en bezochte pagina's van onze site te analyseren om hiermee de bekendheid, functionaliteit en inhoud van onze site (en e-mails) te kunnen verbeteren. Om onze dienstverlening te optimaliseren worden via onze site in zeer beperkte mate zogenaamde cookies op uw computer geplaatst. Zo kunnen wij ervoor zorgen dat u bij een bezoek aan onze site niet herhaaldelijk dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. Deze gegevens blijven op uw eigen computer en worden door ons niet voor andere doeleinden gebruikt. Overigens is hetgeen in cookies wordt opgeslagen mede afhankelijk van uw eigen browserinstellingen.

E-mailadressen

Wij bewaren en gebruiken uitsluitend e-mail adressen die rechtstreeks aan ons worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt. Wij gebruiken een e-mail adres alleen waarvoor dit aan ons is opgegeven en voor zover daarvoor ook toestemming is verleend. Deze toestemming is te allen tijde weer in te trekken via onze site of door dit op een andere wijze aan ons mee te delen. Wij verstrekken nooit e-mail adressen aan derden t.b.v. commerciële doeleinden.
Als u wenst te reageren op ons privacybeleid of als u vindt dat onze site of ons handelen hiermee niet in overeenstemming is, vragen wij u contact met ons op te nemen.

Reageren

In het geval dat wij uw informatie willen gaan gebruiken voor doeleinden, die (nog) niet zijn voorzien in dit privacybeleid, zullen wij dit vooraf meedelen, zodat u uw toestemming hieraan kunt onthouden. Op verzoek verlenen wij aan u toegang tot alle informatie die wij van u vasthouden en bieden wij u de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens te corrigeren. Hiervoor kunt u contact met ons opnemen.

U kunt reageren door een e-mail te versturen naar het secretariaat.

Klik hier voor de volledige tekst van het privacybeleid van het Ermelo’s MannenKoor.