VrouwenkoorVoor herhaling vatbaar” was een veelgehoorde opmerking na het eerste optreden van het Ermelo’s VrouwenKoor (EVK) tijdens de paaszang van het Ermelo’s MannenKoor vorig jaar. Gezien deze en vele andere positieve reacties is besloten om het EVK komende paaszang wederom te laten optreden en wel op maandag 6 april as. Het EVK, bestaande uit echtgenotes, partners, dochters, kleindochters, (schoon)zussen en nichten van de leden van het EMK, zijn hiervoor al druk aan het oefenen. Een vijftal weken wordt er op maandagavond gerepeteerd van 19.00 – 19.45 uur onder leiding van Wiebren Buma. Om ook thuis te kunnen oefenen is er voor het EVK een pagina op de EMK-website ingericht. Gezien hun enthousiasme en inzet tijdens de repetitieavonden belooft het weer een succes te worden.