maandag 16 september 2019
 

Ermelo’s VrouwenKoor repeteert voor paaszang

VrouwenkoorVoor herhaling vatbaar” was een veelgehoorde opmerking na het eerste optreden van het Ermelo’s VrouwenKoor (EVK) tijdens de paaszang van het Ermelo’s MannenKoor vorig jaar. Gezien deze en vele andere positieve reacties is besloten om het EVK komende paaszang wederom te laten optreden en wel op maandag 6 april as. Het EVK, bestaande uit echtgenotes, partners, dochters, kleindochters, (schoon)zussen en nichten van de leden van het EMK, zijn hiervoor al druk aan het oefenen. Een vijftal weken wordt er op maandagavond gerepeteerd van 19.00 – 19.45 uur onder leiding van Wiebren Buma. Om ook thuis te kunnen oefenen is er voor het EVK een pagina op de EMK-website ingericht. Gezien hun enthousiasme en inzet tijdens de repetitieavonden belooft het weer een succes te worden.


 

Abonneer U vrijblijvend

Inloggen ledenportaal

Uw privacy

Bij elk bezoek aan onze site wordt automatisch uw (tijdelijke) ip-adres herkend en zo mogelijk de site of e-mail van herkomst. Wij bewaren en gebruiken deze gegevens niet als individuele (persoons)gegevens, maar alleen om de navigatie en bezochte pagina's van onze site te analyseren om hiermee de bekendheid, functionaliteit en inhoud van onze site (en e-mails) te kunnen verbeteren. Om onze dienstverlening te optimaliseren worden via onze site in zeer beperkte mate zogenaamde cookies op uw computer geplaatst. Zo kunnen wij ervoor zorgen dat u bij een bezoek aan onze site niet herhaaldelijk dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. Deze gegevens blijven op uw eigen computer en worden door ons niet voor andere doeleinden gebruikt. Overigens is hetgeen in cookies wordt opgeslagen mede afhankelijk van uw eigen browserinstellingen.

E-mailadressen

Wij bewaren en gebruiken uitsluitend e-mail adressen die rechtstreeks aan ons worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt. Wij gebruiken een e-mail adres alleen waarvoor dit aan ons is opgegeven en voor zover daarvoor ook toestemming is verleend. Deze toestemming is te allen tijde weer in te trekken via onze site of door dit op een andere wijze aan ons mee te delen. Wij verstrekken nooit e-mail adressen aan derden t.b.v. commerciële doeleinden.
Als u wenst te reageren op ons privacybeleid of als u vindt dat onze site of ons handelen hiermee niet in overeenstemming is, vragen wij u contact met ons op te nemen.

Reageren

In het geval dat wij uw informatie willen gaan gebruiken voor doeleinden, die (nog) niet zijn voorzien in dit privacybeleid, zullen wij dit vooraf meedelen, zodat u uw toestemming hieraan kunt onthouden. Op verzoek verlenen wij aan u toegang tot alle informatie die wij van u vasthouden en bieden wij u de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens te corrigeren. Hiervoor kunt u contact met ons opnemen.

U kunt reageren door een e-mail te versturen naar het secretariaat.