woensdag 8 juli 2020
 

Zomaar een repetitieavond

Repetitie avondHet is maandagavond rond 19.00 uur als de koster van de Immanuelkerk de deuren opent. Niet veel later of zelfs gelijktijdig komen de eerste leden van het EMK al binnen. Dit zijn overwegend de mannen die iets” namens of voor het koor doen. Denk hierbij aan het meehelpen met het verzorgen van de koffie, het klaar zetten van de prijsjes voor de loterij, de laatste stoelen toevoegen of juist verwijderen i.v.m. een afmelding op het allerlaatste moment en nieuwe muziekstukken en/of de Opmaat verzorgen. Ook de voorzitter is altijd keurig op tijd, zodat hij een ieder te woord kan staan die dat wenst.Dan druppelen langzaam maar zeker ook de overige leden en de dirigent binnen.Men praat wat met elkaar, nuttigt hierbij eventueel een consumptie en loopt vervolgens naar de kerkzaal voor de repetitieavond. Bij de deur probeert de loterijcommissie een ieder nog te strikken voor het kopen van enkele loten. De opbrengst hiervan is voor de verenigingskas en komt ten goede van de leden. Klokslag 19.45 uur begint de dirigent Wiebren met een aantal minuten zangcoaching. Daarna is het de beurt aan de voorzitter Arnold, die meestal enkele mededelingen heeft voor de leden, en wordt een eerste lied gezongen. Vervolgens wordt gestart met het oefenprogramma. Dit behelst het instuderen van diverse nieuwe liederen voor de komende uitvoeringen in 2015. Aan iedere partij wordt hierbij de nodige aandacht geschonken. De ene partij soms iets meer dan de andere. Af en toe lukt het zelfs om dezelfde avond al een nieuw ingestudeerd lied vierstemmig te zingen, waarbij het duidelijk mag zijn dat dit nog niet dusdanig klinkt om het die week daarna al uit te voeren, maar toch. Voor je het weet is het al 21.00 uur. Tijd voor de trekking van de loterij en koffie/thee of een drankje. Ongeveer om 21.15 uur luidt de koormeester de bel en gaat een ieder weer naar binnen voor het 2e deel van de repetitieavond. Wederom wordt er flink geoefend. Indien Wiebren tevreden is over het resultaat hiervan, wordt soms het laatste kwartier enkele liederen gezongen die het koor al lang op hun repertoire heeft staan. Even lekker zingen. Klokslag 22.00 uur stopt de repetitieavond en gaat een ieder naar huis of nog even elders een afzakkertje halen. Afwisselend is één partij belast om alle stoelen weer op de juiste plek te zetten. Zodra dit is gebeurd zit de repetitieavond van het EMK erop. Het licht kan uit en de deur op slot. Volgende week weer.


 

Abonneer U vrijblijvend op onze Nieuwsbrief

Inloggen ledenportaal

Uw privacy

Bij elk bezoek aan onze site wordt automatisch uw (tijdelijke) ip-adres herkend en zo mogelijk de site of e-mail van herkomst. Wij bewaren en gebruiken deze gegevens niet als individuele (persoons)gegevens, maar alleen om de navigatie en bezochte pagina's van onze site te analyseren om hiermee de bekendheid, functionaliteit en inhoud van onze site (en e-mails) te kunnen verbeteren. Om onze dienstverlening te optimaliseren worden via onze site in zeer beperkte mate zogenaamde cookies op uw computer geplaatst. Zo kunnen wij ervoor zorgen dat u bij een bezoek aan onze site niet herhaaldelijk dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. Deze gegevens blijven op uw eigen computer en worden door ons niet voor andere doeleinden gebruikt. Overigens is hetgeen in cookies wordt opgeslagen mede afhankelijk van uw eigen browserinstellingen.

E-mailadressen

Wij bewaren en gebruiken uitsluitend e-mail adressen die rechtstreeks aan ons worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt. Wij gebruiken een e-mail adres alleen waarvoor dit aan ons is opgegeven en voor zover daarvoor ook toestemming is verleend. Deze toestemming is te allen tijde weer in te trekken via onze site of door dit op een andere wijze aan ons mee te delen. Wij verstrekken nooit e-mail adressen aan derden t.b.v. commerciële doeleinden.
Als u wenst te reageren op ons privacybeleid of als u vindt dat onze site of ons handelen hiermee niet in overeenstemming is, vragen wij u contact met ons op te nemen.

Reageren

In het geval dat wij uw informatie willen gaan gebruiken voor doeleinden, die (nog) niet zijn voorzien in dit privacybeleid, zullen wij dit vooraf meedelen, zodat u uw toestemming hieraan kunt onthouden. Op verzoek verlenen wij aan u toegang tot alle informatie die wij van u vasthouden en bieden wij u de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens te corrigeren. Hiervoor kunt u contact met ons opnemen.

U kunt reageren door een e-mail te versturen naar het secretariaat.

Klik hier voor de volledige tekst van het privacybeleid van het Ermelo’s MannenKoor.