SterdienstOp zondagmiddag 25 januari heeft het Ermelo’s MannenKoor medewerking verleend aan de sterdienst in de Immanuelkerk te Ermelo, met als thema: "Alle dingen hebben hun geheim ... !". Tijdens deze dienst, met veel samenzang, heeft het EMK 5 liederen gezongen waarvan “Frieden” ter afsluiting. De voorganger tijdens deze openkerkdienst was Peter Breure (Harderwijk), de lector Bart Martensen.Het EMK stond onder leiding van Wiebren Buma en werd op piano/orgel