donderdag 4 juni 2020
 

Jubilaris Theo Karsten

Teo KarsenHet beste paard van stal” en dan vergeten worden bij de huldiging van de jubilarissen tijdens de afgelopen nieuwjaarsbijeenkomst. Dat overkwam Theo Karsten, die zelfs toen al aangaf dat hij, volgens hem, ook gehuldigd moest worden. Die avond is dat helaas niet meer gebeurd, maar dat is ruimschoots goedgemaakt tijdens de oefenavond op 12 januari. Nadat de voorzitter Arnold Wijnsma namens het bestuur zijn verontschuldiging had aangeboden en uitgelegd hoe e.e.a tot stand was gekomen, werd Theo als nog uitgebreid in het zonnetje gezet. Theo was op 01-03-2014 reeds 12,5 lid van het EMK. Op 01-09-2001 startte hij daar destijds zijn zangcarrière. Voor de huldiging werd Theo nog spontaan toegezongen door de aanwezige leden. Het blijkt maar weer dat een foutje zo gemaakt wordt en dat dit nog steeds menselijk is. En Theo? Die nam het gelukkig laconiek op en kon er wel om lachen. “Er zijn ergere dingen”, aldus Theo. De procedure rondom de jubilarissen is inmiddels aangescherpt


 

Abonneer U vrijblijvend op onze Nieuwsbrief

Inloggen ledenportaal

Uw privacy

Bij elk bezoek aan onze site wordt automatisch uw (tijdelijke) ip-adres herkend en zo mogelijk de site of e-mail van herkomst. Wij bewaren en gebruiken deze gegevens niet als individuele (persoons)gegevens, maar alleen om de navigatie en bezochte pagina's van onze site te analyseren om hiermee de bekendheid, functionaliteit en inhoud van onze site (en e-mails) te kunnen verbeteren. Om onze dienstverlening te optimaliseren worden via onze site in zeer beperkte mate zogenaamde cookies op uw computer geplaatst. Zo kunnen wij ervoor zorgen dat u bij een bezoek aan onze site niet herhaaldelijk dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. Deze gegevens blijven op uw eigen computer en worden door ons niet voor andere doeleinden gebruikt. Overigens is hetgeen in cookies wordt opgeslagen mede afhankelijk van uw eigen browserinstellingen.

E-mailadressen

Wij bewaren en gebruiken uitsluitend e-mail adressen die rechtstreeks aan ons worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt. Wij gebruiken een e-mail adres alleen waarvoor dit aan ons is opgegeven en voor zover daarvoor ook toestemming is verleend. Deze toestemming is te allen tijde weer in te trekken via onze site of door dit op een andere wijze aan ons mee te delen. Wij verstrekken nooit e-mail adressen aan derden t.b.v. commerciële doeleinden.
Als u wenst te reageren op ons privacybeleid of als u vindt dat onze site of ons handelen hiermee niet in overeenstemming is, vragen wij u contact met ons op te nemen.

Reageren

In het geval dat wij uw informatie willen gaan gebruiken voor doeleinden, die (nog) niet zijn voorzien in dit privacybeleid, zullen wij dit vooraf meedelen, zodat u uw toestemming hieraan kunt onthouden. Op verzoek verlenen wij aan u toegang tot alle informatie die wij van u vasthouden en bieden wij u de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens te corrigeren. Hiervoor kunt u contact met ons opnemen.

U kunt reageren door een e-mail te versturen naar het secretariaat.