maandag 16 september 2019
 

2016 – “Alweer een jaar voorbij”.

2017Muzikaal was het Ermelo’s MannenKoor voor het eerst te beluisteren tijdens de paaszang op maandag 28 maart. Het EMK opende het programma. Afwisselend was er ook ruimte voor samenzang en een bijdrage van de werkgroep Bulgarije en Oeganda. Bert Elbertsen begeleidde het EMK op piano waarvan enkele liederen samen met Cas Buma op hobo. De samenzang werd begeleid door Wim Kroon op het orgel. Na de collecte was het de beurt aan Ivo Buma die liet horen dat hij al prachtig piano kan spelen. Een warm applaus viel hem hiervoor ten deel. Voordat het EMK hun laatste lied zong en de paaszang werd afgesloten met samenzang nam de voorzitter Arnold Wijnsma nog eenmaal het woord en legde de aanwezigen uit dat dit de laatste paaszang van Wiebren als EMK-dirigent was en hij dit niet ongemerkt voorbij wilde laten gaan. Hij bedankte Wiebren voor alle jaren als dirigent van het Ermelo’s MannenKoor. Vanwege de halve marathon van Ermelo, kon op zaterdag 23 april de samenzang met ouderen van Ermelo niet doorgaan. Alle wegen rondom de Maranathakerk waren afgesloten. Ook de medewerking aan de dodenherdenking in Ermelo vond geen doorgang. Miscommunicatie was hiervan de oorzaak. Zaterdag 18 juni was het EMK één van de ongeveer 100 deelnemers tijdens Fête de la Musique. Met een tweetal optredens (om 11.00 uur en om 14.00 uur) wist het EMK de aanwezigen dusdanig te boeien, dat hen met regelmaat een applaus ten deel viel. Voor deze gelegenheid had het EMK hun smoking verruild voor een spijkerbroek, een wit T-shirt en een zwart overhemd. Een casual outfit dat zeker niet misstond. Voor dirigent Ab Weegenaar was dit zijn 1e optreden met het EMK. Na het zomerreces is het zangseizoen 2016 – 2017 gestart op maandag 29 augustus. Er werd direct geoefend voor het kerstconcert 2016. Voor dit kerstconcert vonden er echter nog diverse optredens plaats. Zo werd er op zondag 2 oktober medewerking verleend aan de Eredienst op Sonnevanck en op woensdag 26 oktober aan een zangavond in de Opstandingskerk van ‘s Heeren Loo. Beide optredens werden zeer gewaardeerd door de aanwezigen, gezien het applaus als blijk daarvan. Ook heeft het EMK acte de présence gegeven bij een concert in de koepel van het dolfinarium in Harderwijk, georganiseerd voor de Stichting Vrienden van St Jansdal Ziekenhuis. Deze stichting doet ieder jaar zijn best donaties te verkrijgen om bijzondere investeringen te doen voor haar patiënten in het ziekenhuis. Een zeer afwisselend programma waarbij het EMK tweemaal heeft opgetreden. Wegens verplichtingen elders werden de honneurs van dirigent Ab Weegenaar deze keer waargenomen door Wiebren Buma. Even terug van weggeweest en ……. het ging als vanouds. Van het kerstconcert op 17 december hebben de aanwezigen in een goed gevulde Immanuelkerk genoten, was de mening van velen na afloop. Onder leiding van de dirigent Ab Weegenaar en met de medewerking van de sopraan Daphne Visser, Evelyn Heuvelmans (hobo) Olivier Bruning (fluit), het Harderwijks Strijkorkest (o.l.v. Renée Klaassen) en de muzikale begeleiders Erik-Jan van der Hel (vleugel, orgel en kistorgel) en Wim Kroon (orgel) was het een gevarieerd en geslaagd kerstconcert dat klonk als een (kerst)klok. Het jaar werd afgesloten op 24 december, toen het EMK medewerking verleende aan de kerstavonddienst in de Westerkerk. Wat gebeurde er nog meer in 2016? Een druk bezochte EMK-nieuwjaarsbijeenkomst, met als thema “ontmoeten en begroeten” in het bedrijfsrestaurant “Bon Appétit” van Proson. Een geslaagde avond met een leuk programma waarbij de aanwezigen verrast werden door een optreden van de goochelaar Tel Smit, men kon genieten van een stamppot- of Indisch buffet, er 5 jubilarissen werden gehuldigd en er tot slot een grote loterij werd georganiseerd met vele mooie prijzen. Op woensdagavond 30 maart vond de slotbijeenkomst van de Rabobank Randmeren Clubkas Campagne plaats in de Dialoog. Dit jaar deden 150 clubs mee aan de Clubkas Campagne. Dankzij de steun van velen, waarvoor onze hartelijke dank, viel het Ermelo’s MannenKoor dit jaar € 747,00 ten deel. Een mooi bedrag waarmee het EMK derde is geworden in Ermelo. Zaterdag 7 mei vond weer de jaarlijkse EMK-bloemen- en plantenmarkt plaats, die op alle fronten zonnig mag worden genoemd. Mooi weer, een stralend aanbod, het humeur van de EMK-verkopers was opperbest, alle kopers waren tevreden en de opbrengst was buitengewoon goed te noemen. Kortom, een zeer geslaagde dag met een geweldige opbrengst. Verder stond 2016 vooral in het teken van het afscheid van Wiebren en de aanstelling van een nieuwe dirigent. Na de sollicitatieprocedure heeft het bestuur alles zorgvuldig gewogen tegen de achtergrond van het functieprofiel en de beleidsuitgangspunten van het EMK en kwam hiermee tot het unanieme voorgenomen besluit om Ab Weegenaar te benoemen tot dirigent van het EMK. Tijdens de algemene jaarvergadering van het Ermelo’s MannenKoor hebben de aanwezige leden, na ampele discussie, ingestemd met het benoemingsvoorstel. Een week later heeft Ab Weegenaar het contract ondertekend en is hij op 18 april gestart. Maandagavond 9 mei is er officieel afscheid genomen van Wiebren. Echter geen definitief afscheid. Wiebren heeft het EMK toegezegd dat men altijd een beroep op hem kan doen als invaldirigent, hetgeen met beide handen is geaccepteerd. Evenals vorig jaar heeft het Ermelo’s MannenKoor hun zangseizoen 2015 – 2016 afgesloten met een gezellig samenzijn op camping “de Kriemelberg” in Ermelo. Gestart werd met een fietstocht. Uiteraard eindigde de tocht ook bij de Kriemelberg en konden de aanwezige leden en/of hun echtgenotes/partners nog wat napraten waarbij tevens een hapje en een drankje genuttigd konden worden. Ook de dirigent Ab Weegenaar en zijn vrouw waren aanwezig. De voorzitter Arnold Wijnsma sprak nog enkele woorden en wenste een ieder tot slot een fijne vakantie toe. Op 21 november werd Burgemeester André Baars, onder luid applaus van de mannen van het koor, officieel geïnstalleerd als Beschermheer van het EMK. Hoewel na het aftreden van de vorige burgemeester (Omta) door het toenmalige bestuur werd besloten dat een Beschermheer “niet meer van deze tijd was”, besloot het huidige bestuur van het EMK de representatieve functie van Beschermheer weer nieuw leven in te blazen, omdat er eigenlijk niets ouderwets aan deze functie is. De rest van het jaar waren er verder, op de reeds genoemde optredens na, geen bijzonderheden meer te melden. Alweer een jaar voorbij ……


 

Abonneer U vrijblijvend

Inloggen ledenportaal

Uw privacy

Bij elk bezoek aan onze site wordt automatisch uw (tijdelijke) ip-adres herkend en zo mogelijk de site of e-mail van herkomst. Wij bewaren en gebruiken deze gegevens niet als individuele (persoons)gegevens, maar alleen om de navigatie en bezochte pagina's van onze site te analyseren om hiermee de bekendheid, functionaliteit en inhoud van onze site (en e-mails) te kunnen verbeteren. Om onze dienstverlening te optimaliseren worden via onze site in zeer beperkte mate zogenaamde cookies op uw computer geplaatst. Zo kunnen wij ervoor zorgen dat u bij een bezoek aan onze site niet herhaaldelijk dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. Deze gegevens blijven op uw eigen computer en worden door ons niet voor andere doeleinden gebruikt. Overigens is hetgeen in cookies wordt opgeslagen mede afhankelijk van uw eigen browserinstellingen.

E-mailadressen

Wij bewaren en gebruiken uitsluitend e-mail adressen die rechtstreeks aan ons worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt. Wij gebruiken een e-mail adres alleen waarvoor dit aan ons is opgegeven en voor zover daarvoor ook toestemming is verleend. Deze toestemming is te allen tijde weer in te trekken via onze site of door dit op een andere wijze aan ons mee te delen. Wij verstrekken nooit e-mail adressen aan derden t.b.v. commerciële doeleinden.
Als u wenst te reageren op ons privacybeleid of als u vindt dat onze site of ons handelen hiermee niet in overeenstemming is, vragen wij u contact met ons op te nemen.

Reageren

In het geval dat wij uw informatie willen gaan gebruiken voor doeleinden, die (nog) niet zijn voorzien in dit privacybeleid, zullen wij dit vooraf meedelen, zodat u uw toestemming hieraan kunt onthouden. Op verzoek verlenen wij aan u toegang tot alle informatie die wij van u vasthouden en bieden wij u de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens te corrigeren. Hiervoor kunt u contact met ons opnemen.

U kunt reageren door een e-mail te versturen naar het secretariaat.