woensdag 8 juli 2020
 

Burgemeester André Baars alsnog benoemd tot Beschermheer Ermelo’s MannenKoor

Beschermheer emkBurgemeester André Baars alsnog benoemd tot Beschermheer Ermelo’s MannenKoor Geplaatst 22 nov. 2016 15:24 door Webmaster EMK [ 22 nov. 2016 15:31 bijgewerkt (Bron/foto: ermelo.nieuws.nl/Grietje-Akke de Haas) De bijna vijf jaar dat André Baars burgemeester is van Ermelo, meende Baars ook dat hij Beschermheer was van het Ermelo’s Mannenkoor (EMK). Niets was minder waar, zo bleek gisteravond, maandag 21 november,tijdens de repetitieavond in de Immanuelkerk. Baars kon er zelf smakelijk om lachen. “Toentertijd nam ik met mijn secretaresse dergelijke representatieve functies door die hoorden bij het burgemeesterschap van Ermelo. Het bleek dat ik ook Beschermheer was van het EMK, net als de vorige burgemeesters. Bovendien stond het ook vermeld op de website van het EMK.” Arnold Wijnsma, voorzitter van het EMK verklaarde: (Bron/foto: ermelo.nieuws.nl/Grietje-Akke de Haas) “Sinds het vertrek van burgemeester Wiert Omta in november 2011 zat het EMK zonder Beschermheer. Vanuit het koor vroeg men of wij Baars als nieuwe Beschermheer zouden benoemen. Het is wel aan de orde geweest in een bestuursvergadering, maar we besloten toen dat het niet meer van deze tijd was. Tegelijkertijd hebben we het hoofdstuk over de Beschermheer ook van onze website gehaald.” Maar zo bleek achteraf, dat betekende niet dat de beschrijving van Internet was verdwenen… . Zodoende leefde Baars in de veronderstelling dat hij Beschermheer van het EMK was. Pas in april dit jaar toen Baars door Wijnsma werd voorgesteld aan Ab Weegenaar, de nieuwe dirigent van het EMK, werd duidelijk hoe de vork echt in de steel zat. Daarop besloot het bestuur van het EMK de representatieve functie van Beschermheer weer nieuw leven in te blazen, omdat er eigenlijk niets ouderwets aan deze functie is. Het EMK kan onder meer het netwerk van Baars prima gebruiken. Bij bijvoorbeeld bij officiële gelegenheden en concerten met ontvangen van belangrijke gasten tot contacten leggen. Bovendien is een Beschermheer betrokken bij het wel en wee van het koor en kan hij het bestuur adviseren bij bepaalde kwesties. Onder luid applaus van de mannen van het koor werd Baars dus alsnog officieel geïnstalleerd als Beschermheer van het EMK. “Ik stel het erg op prijs om Beschermheer van het EMK te zijn”, zei Baars. “Ik ga ook zoveel mogelijk de concerten van het EMK te bezoeken, mits andere afspraken het toelaten.” Baars houdt erg van zingen. “Bij ons in Olburgen heb ik 25 jaar lang gezongen in het kerkkoor, en daarvoor in het jongerenkoor.” De drukke agenda van Baars heeft echter geen gaatje om het zingen alsnog op te pakken. “Als ik echt de tijd zou hebben zou ik wel weer bij een goed koor willen zingen”, aldus Baars. Nadere informatie betreffende de Beschermheer: Zie “Het koor/Beschermheer” op deze website.


 

Abonneer U vrijblijvend op onze Nieuwsbrief

Inloggen ledenportaal

Uw privacy

Bij elk bezoek aan onze site wordt automatisch uw (tijdelijke) ip-adres herkend en zo mogelijk de site of e-mail van herkomst. Wij bewaren en gebruiken deze gegevens niet als individuele (persoons)gegevens, maar alleen om de navigatie en bezochte pagina's van onze site te analyseren om hiermee de bekendheid, functionaliteit en inhoud van onze site (en e-mails) te kunnen verbeteren. Om onze dienstverlening te optimaliseren worden via onze site in zeer beperkte mate zogenaamde cookies op uw computer geplaatst. Zo kunnen wij ervoor zorgen dat u bij een bezoek aan onze site niet herhaaldelijk dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. Deze gegevens blijven op uw eigen computer en worden door ons niet voor andere doeleinden gebruikt. Overigens is hetgeen in cookies wordt opgeslagen mede afhankelijk van uw eigen browserinstellingen.

E-mailadressen

Wij bewaren en gebruiken uitsluitend e-mail adressen die rechtstreeks aan ons worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt. Wij gebruiken een e-mail adres alleen waarvoor dit aan ons is opgegeven en voor zover daarvoor ook toestemming is verleend. Deze toestemming is te allen tijde weer in te trekken via onze site of door dit op een andere wijze aan ons mee te delen. Wij verstrekken nooit e-mail adressen aan derden t.b.v. commerciële doeleinden.
Als u wenst te reageren op ons privacybeleid of als u vindt dat onze site of ons handelen hiermee niet in overeenstemming is, vragen wij u contact met ons op te nemen.

Reageren

In het geval dat wij uw informatie willen gaan gebruiken voor doeleinden, die (nog) niet zijn voorzien in dit privacybeleid, zullen wij dit vooraf meedelen, zodat u uw toestemming hieraan kunt onthouden. Op verzoek verlenen wij aan u toegang tot alle informatie die wij van u vasthouden en bieden wij u de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens te corrigeren. Hiervoor kunt u contact met ons opnemen.

U kunt reageren door een e-mail te versturen naar het secretariaat.

Klik hier voor de volledige tekst van het privacybeleid van het Ermelo’s MannenKoor.