vrijdag 3 juli 2020
 

Koepel dolfinarium Harderwijk behoorlijk gevuld

foto dolfinarium 2016Een mooi succes mag het worden genoemd, het concert dat werd gegeven in de koepel van het dolfinarium in Harderwijk op vrijdag 4 november. De organisatie hiervan lag in handen van Adriaan Bruinink (HR-manager dolfinarium, dirigent van o.a. Gelre Brass en het Interkerkelijk Koor Harderwijk) en de Stichting Vrienden van St Jansdal Ziekenhuis. De vriendenstichting doet ieder jaar zijn best donaties te verkrijgen om bijzondere investeringen te doen voor haar patiënten in het ziekenhuis. Dit jaar dus door middel van dit concert waarmee de stichting hoopt om hun doelen te kunnen realiseren. Van het begin tot het eind kregen de aanwezigen een mooi programma gepresenteerd. Naast vier regionale koren (Interkerkelijk Koor Harderwijk, Praisekoor Menorah, Gospelkoor Inspiration en het Ermelo's MannenKoor) traden ook de landelijk bekende pianovirtuoos Jan Vayne en de bekende sopraan Ruzanna Nahapetjan op. De muzikale begeleiding van de koren werd verzorgd door Jan van Vulpen, Bert Elbertsen, Wilma Schouten, Yta van der Zwaag, Mathilde van de Beukel, Gelre Brass Harderwijk en Jan Vayne. Zowel Bert Elbertsen (orgel) en Jan Vayne (vleugel) lieten ieder een prachtige improvisatie horen, dat zeer gewaardeerd werd door het publiek. Het was een zeer afwisselend programma waarbij ook 5 dolfijnen deze avond van de partij waren en op een tweetal momenten hun kunsten lieten zien. Ter afsluiting van het concert werd nog een tweetal liederen gezongen tezamen met alle aanwezigen. Een mooie afsluiting van een spectaculaire avond. In verband met verplichtingen elders werden de honneurs van dirigent Ab Weegenaar deze keer waargenomen door Wiebren Buma. Even terug van weggeweest en ……. het ging als vanouds.


 

Abonneer U vrijblijvend op onze Nieuwsbrief

Inloggen ledenportaal

Uw privacy

Bij elk bezoek aan onze site wordt automatisch uw (tijdelijke) ip-adres herkend en zo mogelijk de site of e-mail van herkomst. Wij bewaren en gebruiken deze gegevens niet als individuele (persoons)gegevens, maar alleen om de navigatie en bezochte pagina's van onze site te analyseren om hiermee de bekendheid, functionaliteit en inhoud van onze site (en e-mails) te kunnen verbeteren. Om onze dienstverlening te optimaliseren worden via onze site in zeer beperkte mate zogenaamde cookies op uw computer geplaatst. Zo kunnen wij ervoor zorgen dat u bij een bezoek aan onze site niet herhaaldelijk dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. Deze gegevens blijven op uw eigen computer en worden door ons niet voor andere doeleinden gebruikt. Overigens is hetgeen in cookies wordt opgeslagen mede afhankelijk van uw eigen browserinstellingen.

E-mailadressen

Wij bewaren en gebruiken uitsluitend e-mail adressen die rechtstreeks aan ons worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt. Wij gebruiken een e-mail adres alleen waarvoor dit aan ons is opgegeven en voor zover daarvoor ook toestemming is verleend. Deze toestemming is te allen tijde weer in te trekken via onze site of door dit op een andere wijze aan ons mee te delen. Wij verstrekken nooit e-mail adressen aan derden t.b.v. commerciële doeleinden.
Als u wenst te reageren op ons privacybeleid of als u vindt dat onze site of ons handelen hiermee niet in overeenstemming is, vragen wij u contact met ons op te nemen.

Reageren

In het geval dat wij uw informatie willen gaan gebruiken voor doeleinden, die (nog) niet zijn voorzien in dit privacybeleid, zullen wij dit vooraf meedelen, zodat u uw toestemming hieraan kunt onthouden. Op verzoek verlenen wij aan u toegang tot alle informatie die wij van u vasthouden en bieden wij u de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens te corrigeren. Hiervoor kunt u contact met ons opnemen.

U kunt reageren door een e-mail te versturen naar het secretariaat.

Klik hier voor de volledige tekst van het privacybeleid van het Ermelo’s MannenKoor.