eeredienst SonnevanckZondag 2 oktober heeft het Ermelo’s MannenKoor wederom medewerking verleend aan de Eredienst in de kerkzaal van Sonnevanck. De voorganger was Ds. H. Brandsen. Evenals de vorige keer waren de kerkzaal en de foyer goed bezet, ook nu weer met veel bewoners. Het EMK zong veel bekende liederen, waarvan sommige tezamen met de aanwezigen. Dat dit werd gewaardeerd bleek wel na de toegift, toen het EMK een gemeend applaus ten deel viel. Het EMK stond onder leiding van Ab Weegenaar en werd op orgel en piano muzikaal begeleid door Bert Elbertsen.