woensdag 8 juli 2020
 

Ontmoeten en begroeten

5 jan 2015 foto niewjaar 2015Met dit thema werd op maandagavond 4 januari de nieuwjaarsbijeenkomst van het EMK geopend door de feestcommissie. Een druk bezochte avond door de leden met al dan niet hun echtgenotes/partners. Nadat de commissie het verloop van de avond had uitgelegd vervolgde de voorzitter met een openingswoord waarbij vooral de optredens in 2016 nader werden gememoreerd, zoals bv. medewerking aan de dodenherdenking, Koningsdag, Fête de la Musique en de korendag in Monnickendam. Ook gaf hij aan dat, indien er vroegtijdig een nieuwe dirigent(e) wordt aangesteld bij het EMK, hij of zij deze optredens zal begeleiden, mits beschikbaar. Daarna werden de aanwezigen verrast door een optreden van de goochelaar Tel Smit. Na enkele van zijn trucs werd het buffet geopend en kon men genieten van een stamppot- of Indisch buffet. Terwijl een ieder dat ook deed, bezocht de goochelaar alle tafels om aldaar ook zijn goochelkunsten te vertonen. Zodra er voldoende was gegeten, nam de voorzitter nogmaals het woord. Hij bedankte alle commissies voor hun inzet het afgelopen jaar en huldigde vervolgens de EMK-jubilarissen. Voor 2015 betrof dit 5 leden (Jan Everaars, Klaas Jan Kamphorst, Evert Kooistra en Harmen de Mots) die allen 12,5 jaar lid zijn en Jaap Wildeman die maar liefst 40 jaar lid is. Zij ontvingen hiervoor een bijbehorend schildje en hun echtgenotes/partners een boeket bloemen (gemaakt door Frouwkje Jonker). Willem Ros nam nog even het woord en bedankte op zijn beurt het bestuur voor hun inzet. Ter afsluiting van zijn optreden liet Tel Smit nog eenmaal zien dat hij de goochelkunst echt beheerst. Hij liet de zaal nogmaals versteld staan. Als laatste onderdeel van de nieuwjaarsbijeenkomst was er nog een grote loterij. De loterijcommissie kon hiervoor maar liefst 61 prijzen ter beschikking stellen, allemaal geschonken door de nodige sponsoren, adverteerders, middenstand Ermelo/Harderwijk en enkele gulle gevers. De hoofdprijs was een lang weekend of midweek in het appartement van Willem en Ina Ros in Callantsoog, dit keer gewonnen door Jaap Kwant. Na de loterij sprak de voorzitter nog een dankwoord. Specifiek werden hierbij de gastdames en –heren van het bedrijfsrestaurant “Bon Appétit” van Proson bedankt. “Bon Appétit” bood, ter afsluiting van de avond, een ieder nog een kop koffie of thee aan. Langzaam maar zeker keerde men daarna huiswaarts. “Ontmoeten en begroeten”, volgend jaar weer?


 

Abonneer U vrijblijvend op onze Nieuwsbrief

Inloggen ledenportaal

Uw privacy

Bij elk bezoek aan onze site wordt automatisch uw (tijdelijke) ip-adres herkend en zo mogelijk de site of e-mail van herkomst. Wij bewaren en gebruiken deze gegevens niet als individuele (persoons)gegevens, maar alleen om de navigatie en bezochte pagina's van onze site te analyseren om hiermee de bekendheid, functionaliteit en inhoud van onze site (en e-mails) te kunnen verbeteren. Om onze dienstverlening te optimaliseren worden via onze site in zeer beperkte mate zogenaamde cookies op uw computer geplaatst. Zo kunnen wij ervoor zorgen dat u bij een bezoek aan onze site niet herhaaldelijk dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. Deze gegevens blijven op uw eigen computer en worden door ons niet voor andere doeleinden gebruikt. Overigens is hetgeen in cookies wordt opgeslagen mede afhankelijk van uw eigen browserinstellingen.

E-mailadressen

Wij bewaren en gebruiken uitsluitend e-mail adressen die rechtstreeks aan ons worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt. Wij gebruiken een e-mail adres alleen waarvoor dit aan ons is opgegeven en voor zover daarvoor ook toestemming is verleend. Deze toestemming is te allen tijde weer in te trekken via onze site of door dit op een andere wijze aan ons mee te delen. Wij verstrekken nooit e-mail adressen aan derden t.b.v. commerciële doeleinden.
Als u wenst te reageren op ons privacybeleid of als u vindt dat onze site of ons handelen hiermee niet in overeenstemming is, vragen wij u contact met ons op te nemen.

Reageren

In het geval dat wij uw informatie willen gaan gebruiken voor doeleinden, die (nog) niet zijn voorzien in dit privacybeleid, zullen wij dit vooraf meedelen, zodat u uw toestemming hieraan kunt onthouden. Op verzoek verlenen wij aan u toegang tot alle informatie die wij van u vasthouden en bieden wij u de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens te corrigeren. Hiervoor kunt u contact met ons opnemen.

U kunt reageren door een e-mail te versturen naar het secretariaat.

Klik hier voor de volledige tekst van het privacybeleid van het Ermelo’s MannenKoor.