foto jaar afsuiting 2017 1Het eerste optreden van het Ermelo’s MannenKoor in 2017 was de traditionele paaszangdienst. Ook dit jaar verleenden het Ermelo’s VrouwenKoor, een projectkoor bestaande uit echtgenotes, partners, vriendinnen, dochters, kleindochters, zussen, schoonzussen en nichten van de leden van het EMK, weer hun medewerking. Met de medewerking van Bert Elbertsen op het orgel en de piano, Irene Dekker-Eijgendaal op dwarsfluit en Anneke Bruinink-Schram op pauken, werd het een gevarieerde en geslaagde paaszangdienst. De opbrengst van de collecte werd dit jaar besteed aan “De vrienden van Zorggroep Noordwest Veluwe afd. Ermelo”. Zowel het EMK als het EVK stond onder leiding van Ab Weegenaar. Op 4 mei verleende het EMK zijn medewerking aan een overdenking, voorafgaand aan de dodenherdenking in Ermelo. De vele aanwezigen, waaronder het college van B en W, luisterden aandachtig naar een gedicht van Silje Dynna, de Chr. Harmonie Crescendo, het EMK en majoor Jos Schepers, die zelf is uitgezonden op vier missies en hierover zijn ervaringen deelde. Bij het verlaten van de kerk, zong het EMK “Blijf bij mij Heer”, begeleid door de Chr. Harmonie Crescendo. Pal voor het zomerreces heeft het Ermelo’s MannenKoor nog meegedaan aan de 10e editie van Fête de la Musique in Ermelo, met een tweetal optredens in de Rehobothkerk en Immanuelkerk. Hoewel bij het optreden in de Rehobothkerk nog weinig luisteraars aanwezig waren, was dit in de Immanuelkerk beter. Het aantal luisteraars was hier aanzienlijk hoger. Het EMK bracht een repertoire van ongeveer een half uur, waaronder ook enkele liederen met de sopraan Daphne Visser. Na het zomerreces en twee oefenavonden werd opgetreden in het congrescentrum De Werelt in Lunteren. Het werd een warm, sfeervol en gevarieerd optreden, speciaal voor ouderen en mensen die in het dagelijks leven extra zorg of begeleiding nodig hebben. Het EMK zong veel bekende, Nederlandstalige liederen. Ook samenzang stond op het programma. Tevens waren er twee muzikale intermezzo’s, verzorgd door Ab Weegenaar (fagot) en Bert Elbertsen (piano). Zaterdagavond 18 november was het najaarsconcert, een zeer gevarieerde avond met de medewerking van het Harderwijks Strijkorkest o.l.v. Roelof Klaassen, Arjan & Edith Post (trompet), Daphne Visser (sopraan) en Erik-Jan van der Hel (Orgel). Het EMK zong zowel bekende als nieuwe liederen uit hun repertoire, waarvan veel Nederlandstalige. Vooral het lied “Glory be to God”, ditmaal begeleid door alle musici, maakte indruk. Kerstnacht (zondag 24 december) heeft het Ermelo’s MannenKoor zijn medewerking verleend aan de kerstnachtdienst in de Maranathakerk. Het werd een mooie, warme dienst met veel zang door zowel het EMK als samenzang. Het Ermelo’s MannenKoor werd dit keer gedirigeerd door Wiebren Buma. De muzikale begeleiding was in handen van Wim Kroon (piano), Cas Buma (hobo) en Wiejan van den Akker (orgel gemeentezang). De voorganger was ds. Jan Visser. De kerstnachtdienst werd neuriënd begonnen door het EMK met het lied “Komt allen tezamen” en werd na de zegen door alle aanwezigen uit volle borst afgesloten met “Ere zij God”, waarbij het EMK de tussenstem zong. En wat bracht 2017 nog meer? De nieuwjaarsbijeenkomst, met als thema’s “Van oud naar nieuw” en “Klaar voor het nieuwe jaar” werd op maandag 9 januari wederom in het bedrijfsrestaurant Bon Appétit PROSON op het terrein van Blindeninstituut Sonneheerdt Ermelo gehouden. Veel leden, al dan niet met hun partners, en de beschermheer van het EMK (burgermeester André Baars) waren aanwezig en zorgden met z’n allen voor een gezellige en ontspannen sfeer. Een leuke afwisselende avond met een goed verzorgd stamppot- of Indisch buffet. Een tweetal optredens, waarbij Jaap Bos enkele moppen vertelde en een humoristisch optreden van een echte “cleaning clown” (Theo van den Boom). Nadat de jubilarissen waren gehuldigd was het tijd voor de grote loterij. De winnende loten werden getrokken door Dineke Weegenaar, waarbij de één meer geluk had dan de ander. Nadat de spanning van deze loterij was weggeëbd, gingen de eersten naar huis. Langzaam maar zeker liep de zaal leeg, de diehards deden het licht uit. Maandagavond 13 maart vond de algemene ledenvergadering van het Ermelo’s MannenKoor plaats eveneens in het bedrijfsrestaurant “Bon Appétit” van Proson. Een vergadering die vlot en zonder al te veel commentaar verliep. De financiën waren weer op orde, er was weinig commentaar op de voorgestelde contributieverhoging en ook de bestuursverkiezing verliep voorspoedig. Daarmee is het bestuur tot de volgende algemene ledenvergadering weer compleet. De opbrengst van de collecte, gehouden tijdens de paaszang van het Ermelo’s MannenKoor ging dit jaar naar “De vrienden van Zorggroep Noordwest Veluwe afd. Ermelo” en bedroeg maar liefst € 1100,00. De voorzitter van de stichting, mw. A.W. Jacobi, liet met enkele woorden van dank weten erg blij te zijn met het bedrag en hiermee “iets goeds” te gaan doen bij de Dillenburg, IJsvogel, Amaniet en de Arcade. Zaterdag 13 mei was het Ermelo’s MannenKoor weer aanwezig op hun bekende plek op het Pauwenplein met een kleurrijke diversiteit aan bloemen, planten en mooi opgemaakte stukjes. Met veel tevreden klanten, een drukke bezorgdienst was er bij het sluiten van de markt nog amper handel over. Na het minnen en plussen bleek er zelfs sprake van een recordopbrengst. Een zeer geslaagde bloemenmarkt dus. Ook dit jaar werd het zangseizoen 2016-2017 traditioneel afgesloten met een hapje en drankje op camping “de Kriemelberg” in Ermelo. Voorzitter Arnold wenste iedereen in een korte toespraak een fijne vakantietijd toe. Op 29 september vond in een sfeervolle Bovenkerk te Kampen de benoeming plaats van Ab Weegenaar tot stadsorganist van Kampen. De oorkonde hiervoor werd aan Ab overhandigd door de burgemeester van Kampen. De stadsorganist zal voortaan optreden als ambassadeur van de orgels en orgelmuziek; niet alleen in Kampen, maar soms ook in Wilsum, IJsselmuiden of Zalk. Het EMK is hiermee trots op zijn dirigent. Vrijdag 31 oktober jl. vond de uitreiking plaatst van de cheques van de Rabobank Clubkas Campagne in het Rabo kantoor te Ermelo. Het EMK behoorde dit jaar weer bij de 3 verenigingen uit Ermelo met de meeste stemmen. Bij deze prachtige 3e plaats behoorde een cheque van maar liefst € 879,00, welke in ontvangst werd genomen door de voorzitter Arnold Wijnsma. Voor aanvang van de generale repetitie van het najaarsconcert op 18 november, zijn er nieuwe officiële foto’s van het EMK gemaakt. Dat was nodig omdat de huidige foto niet meer actueel was. Het Ermelo’s MannenKoor kan v.w.b. het jaar 2017 tevreden achterom kijken en zich nu gaan richten op het jubileumjaar, waarin het EMK alweer 45 jaar bestaat.