kerst nacht dienst 2017Kerstnacht heeft het Ermelo’s MannenKoor zijn medewerking verleend aan de kerstnachtdienst in de Maranathakerk. Daar er verwacht werd dat deze dienst door erg veel mensen bezocht zou worden en de meesten van hen “op tijd” wilden zijn, werd voor alle zekerheid besloten het “inzingen” van het EMK te vervroegen. Een goede inschatting, want zelfs toen kwamen de eerste kerkgangers al binnen. Ruim voor aanvang van de dienst was de kerkzaal dan ook al vol. Zelfs een extra zaal was volledig bezet. Het werd een mooie, warme kerstnachtdienst met veel zang door zowel het EMK als samenzang. Het Ermelo’s MannenKoor werd dit keer gedirigeerd door Wiebren Buma. De muzikale begeleiding was in handen van Wim Kroon (piano), Cas Buma (hobo) en Wiejan van den Akker (orgel gemeentezang). De voorganger was ds. Jan Visser. De kerstnachtdienst werd neuriënd begonnen door het EMK met het lied “Komt allen tezamen” en werd na de zegen door alle aanwezigen uit volle borst afgesloten met “Ere zij God”, waarbij het EMK de tussenstem zong.