Picture1.png paas collecteTijdens de paaszang van het Ermelo’s MannenKoor is er altijd een collecte, waarvan de opbrengst door het EMK wordt geschonken aan de goed doel. Dit jaar was de opbrengst voor “De vrienden van Zorggroep Noordwest Veluwe afd. Ermelo”. Deze stichting is opgezet ten behoeve van cliënten van Stichting Zorggroep Noordwest-Veluwe in de regio Ermelo en heeft ten doel het bevorderen van het welzijn van hen die begrepen zijn onder de doelstelling van de stichting. De opbrengst van de collecte was maar liefst € 1100,00, een zeer mooi resultaat. Direct na de pauze van de oefenavond op maandag 1 mei overhandigde EMK-voorzitter Arnold Wijnsma de cheque aan de voorzitter van de stichting mw. A.W. Jacobi. Met enkele woorden van dank liet zij weten erg blij te zijn met het bedrag en dat hiermee “iets goeds” gedaan gaat worden in de Dillenburg, IJsvogel, Amaniet en de Arcade.