woensdag 3 juni 2020
 

EMK overhandigt cheque aan “De vrienden van Zorggroep Noordwest Veluwe afd. Ermelo

Picture1.png paas collecteTijdens de paaszang van het Ermelo’s MannenKoor is er altijd een collecte, waarvan de opbrengst door het EMK wordt geschonken aan de goed doel. Dit jaar was de opbrengst voor “De vrienden van Zorggroep Noordwest Veluwe afd. Ermelo”. Deze stichting is opgezet ten behoeve van cliënten van Stichting Zorggroep Noordwest-Veluwe in de regio Ermelo en heeft ten doel het bevorderen van het welzijn van hen die begrepen zijn onder de doelstelling van de stichting. De opbrengst van de collecte was maar liefst € 1100,00, een zeer mooi resultaat. Direct na de pauze van de oefenavond op maandag 1 mei overhandigde EMK-voorzitter Arnold Wijnsma de cheque aan de voorzitter van de stichting mw. A.W. Jacobi. Met enkele woorden van dank liet zij weten erg blij te zijn met het bedrag en dat hiermee “iets goeds” gedaan gaat worden in de Dillenburg, IJsvogel, Amaniet en de Arcade.


 

Abonneer U vrijblijvend op onze Nieuwsbrief

Inloggen ledenportaal

Uw privacy

Bij elk bezoek aan onze site wordt automatisch uw (tijdelijke) ip-adres herkend en zo mogelijk de site of e-mail van herkomst. Wij bewaren en gebruiken deze gegevens niet als individuele (persoons)gegevens, maar alleen om de navigatie en bezochte pagina's van onze site te analyseren om hiermee de bekendheid, functionaliteit en inhoud van onze site (en e-mails) te kunnen verbeteren. Om onze dienstverlening te optimaliseren worden via onze site in zeer beperkte mate zogenaamde cookies op uw computer geplaatst. Zo kunnen wij ervoor zorgen dat u bij een bezoek aan onze site niet herhaaldelijk dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. Deze gegevens blijven op uw eigen computer en worden door ons niet voor andere doeleinden gebruikt. Overigens is hetgeen in cookies wordt opgeslagen mede afhankelijk van uw eigen browserinstellingen.

E-mailadressen

Wij bewaren en gebruiken uitsluitend e-mail adressen die rechtstreeks aan ons worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt. Wij gebruiken een e-mail adres alleen waarvoor dit aan ons is opgegeven en voor zover daarvoor ook toestemming is verleend. Deze toestemming is te allen tijde weer in te trekken via onze site of door dit op een andere wijze aan ons mee te delen. Wij verstrekken nooit e-mail adressen aan derden t.b.v. commerciële doeleinden.
Als u wenst te reageren op ons privacybeleid of als u vindt dat onze site of ons handelen hiermee niet in overeenstemming is, vragen wij u contact met ons op te nemen.

Reageren

In het geval dat wij uw informatie willen gaan gebruiken voor doeleinden, die (nog) niet zijn voorzien in dit privacybeleid, zullen wij dit vooraf meedelen, zodat u uw toestemming hieraan kunt onthouden. Op verzoek verlenen wij aan u toegang tot alle informatie die wij van u vasthouden en bieden wij u de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens te corrigeren. Hiervoor kunt u contact met ons opnemen.

U kunt reageren door een e-mail te versturen naar het secretariaat.