Hogeveen 2018Daar een optreden van het Ermelo’s MannenKoor in 2013 een goede indruk heeft achtergelaten, is het EMK wederom gevraagd om hun medewerking te verlenen aan een Evangelisatie Zangdienst in Hoogeveen op zondag 11 november jl. Ondanks het regenachtige weer, waren de meeste leden op tijd aanwezig voor het inzingen (zie foto). Na het inzingen kon er worden genoten van koffie/thee en werden er de nodige broodjes genuttigd. Ook druppelden toen de laatste leden binnen en hiermee was het EMK op sterkte voor deze zangdienst. De plaatsen in kerk waren volledig bezet. Voor de dienst was er een kwartier samenzang. Vervolgens werd er afwisselend gezongen door het EMK en was er samenzang. Na afloop van de dienst werd het EMK, de dirigent Ab Weegenaar en Bert Elbertsen (orgel) bedankt voor hun medewerking met een applaus. In het jaar 1904 is de Hoofdstraatkerk gebouwd. In dat jaar kreeg de kerk de naam Oosterkerk, simpelweg omdat ze aan de oostzijde van de Hoofdstraat stond. De kerk is gebouwd in opdracht van de Afgescheidenen en de Dolerenden. Deze twee kerken gingen samen verder als Gereformeerde Kerk. De jaartallen in de voorgevel van de Kerk verwijzen nog naar de Afscheiding (1834) en Doleantie (1886).