jaarvergaderingAls er een medaille gewonnen kon worden, uitgereikt aan de vereniging die binnen het uur een algemene ledenvergadering kan afronden, dan kwam het EMK daar zeker voor in aanmerking. Klokslag 20.00 uur opende de voorzitter Arnold de vergadering en 20.50 uur kon hij deze alweer sluiten. In de tussenliggende periode werden 11 agendapunten behandeld en werd er ook nog een presentatie gegeven door Piet van der Kraan. Over de financiën waren geen vragen en bij de bestuursverkiezing werd de voorzitter Arnold wederom herkozen en Henk Larooij vervangen door Gerrit Timmerman. Daar er vooraf geen schriftelijke vragen zijn gesteld, kon een ieder dus om 20.50 uur zijn consumptiebon omwisselen voor een drankje. Daar werd door de meeste aanwezigen dan ook gebruik van gemaakt

.