L Janson

In Memoriam: Loek Janson

In de leeftijd van 87 jaar is Loek Janson overleden. Sinds december 2000 was Loek lid van het Ermelo’s MannenKoor, waar hij zijn plek had gevonden bij de 2e tenoren. Iedere week keek hij met plezier uit naar de oefenavond op maandag. Hij droeg het EMK een warm hart toe. Niet alleen met zingen heeft Loek zich ingezet voor het mannenkoor, hij was ook lange tijd medeorganisator van de rommelmarkt (zijn schuur stond een groot gedeelte van het jaar vol met spullen daarvoor) en een vaste kracht bij de jaarlijkse bloemenmarkt. De geldkist welke daarvoor wordt gebruikt is destijds door hem geschonken. Het Ermelo’s MannenKoor zal zijn vrolijkheid en optimisme missen, evenals zijn uitspraak “zingen is altijd beter dan mopperen”.

Wij wensen zijn vrouw Joke en verdere familie veel kracht toe bij dit verlies.