dsc 0029

Het Ermelo’s MannenKoor heeft een nieuwe voorzitter. Tijdens de algemene ledenvergadering op 9 maart jl. heeft Arnold Wijnsma de voorzittershamer overgedragen aan Gerrit Paarlberg. In dit nieuwsbericht kijkt Arnold terug op deze periode en laat Gerrit weten wat zijn drijfveren zijn om het voorzitterschap te accepteren.

Aan alles komt een eind.
“Na ruim 11 jaar bestuurswerk, waarvan 8 jaar als voorzitter, is het tijd voor verandering en vernieuwing”, begint Arnold zijn verhaal. Het is voor hem een mooie tijd geweest waarin heel veel is gebeurd. Mooie, maar ook droevige gebeurtenissen.

Koorleden. Er zijn koorleden die het koor vroegtijdig hebben moeten verlaten vanwege hun gezondheid. Vaak heeft Arnold op maandagavond, voor de repetitie, moeten mededelen dat er weer een koorlid ernstig ziek was. Voor sommigen nu nog steeds een spannende tijd maar gelukkig zijn er ook koorleden die genezen en nog steeds in ons midden zijn. Helaas zijn er ook koorleden overleden. Zo’n lege plek binnen het koor zal nooit wennen.

Optredens. Maar er waren ook hele mooie en belangrijke gebeurtenissen bij het EMK die hij allemaal heeft mogen meemaken. De prachtige koorreis naar Duitsland in ons 40-jarig jubileumjaar 2013 en het toen uitbrengen van een geslaagde jubileumkrant. De vele prachtige concerten die we hebben georganiseerd, met solisten, strijkers, fluitisten, blazers enz.. Elk jaar hebben we geprobeerd een mooie Paaszang neer te zetten. Soms met medewerking van de kinderen en kleinkinderen van de leden, soms met medewerking van het Ermelo’s VrouwenKoor (EVK). Een koor dat bestond uit echtgenotes, partners, dochters, kleindochters, zussen, schoonzussen en nichten van de leden van het EMK. De koor- en samenzangmiddag voor de ouderen, de medewerking aan de kerstnachtdiensten in bomvolle kerken en, nog niet eens zo heel lang geleden, een prachtig optreden in Dordrecht. Zoals men op de website van het EMK kan lezen is het een ambitieus, gezellig en goed mannenkoor dat in vele plaatsen in de regio en in Nederland door de manier en inhoud van zingen een graag gehoord mannenkoor is.

Tot slot Niet te vergeten was natuurlijk ook de wisseling van dirigenten in 2016. Wiebren Buma verliet na 13 jaar het EMK en Ab Weegenaar trad aan. Ook de prachtige bedragen die we een aantal jaren mochten ontvangen van de clubkasactie en het stimuleringsfonds van de Rabobank, waren eveneens hoogtepunten.Zo kan hij nog wel even doorgaan, er waren zeker nog meer gebeurtenissen het vermelden waard, maar Arnold laat het hierbij. “Met een gerust hart draag ik de voorzittershamer over aan ons zeer gewaardeerd koorlid Gerrit Paarlberg”, aldus Arnold.

Drijfveren voorzitterschap EMK Vanwege zijn pensionering heeft Gerrit Paarlberg meer “vrije tijd” en is hij daardoor toe aan andere uitdagingen. Hij wil zich daarom graag voor 100% bestuurlijk gaan inzetten voor het EMK waar hij al ruim 20 jaar met plezier zingend lid van is. “Zingen werkt ontspannend en geeft energie”, zoals hij altijd heeft mogen ervaren naast zijn intensieve baan. Zijn streven is om dit met nog meer enthousiasme voor het voetlicht te laten treden met als prettig gevolg dat het EMK-ledenbestand weer richting de 80 leden kan opklimmen. Gerrit ziet uit naar een boeiende EMK bestuursperiode, waarin het EMK met de nodige inzet en vooral plezier mag zingen en toewerken naar een paar prachtige optredens en concerten, die vaak meer luisteraars op een positieve manier raken dan we onszelf realiseren.