Jan SchonewilleHet zo plotseling overlijden van Jan Schonewille dd. 17 mei jl. is een grote schok,  in de eerste plaats voor zijn vrouw Lies en hun kinderen. Binnen het EMK is het bericht van zijn overlijden ook hard aangekomen. Immers Jan  was met zijn 44- jarig lidmaatschap een EMK’ er van het eerste uur. Naast het zingen als eerste tenor heeft Jan zich in de beginjaren voor het EMK  ingezet als voorzitter en maakte hij tot het laatst aan toe deel uit van de loterijcommissie.We verliezen met Jan een prachtige en spontane koorvriend. Die spontaniteit uitte zich nog het meest als er wat te vieren was en Jan de grote aanvoerder was met het inzetten van het hieperdepiep hoera. Wat hebben we daar altijd een plezier aan beleefd en wat zullen we dat gaan missen.

Wij gedenken Jan met groot respect als een trouw en betrokken koorvriend en wensen zijn vrouw  Lies en hun kinderen Gods kracht en troost toe bij dit grote verlies.

Gerrit Paarlberg,

Voorzitter EMK.