DSC 0527 2Op maandag 7 september kwam het Ermelo’s Mannenkoor op uitnodiging van het bestuur bij elkaar. Er was een half jaar verstreken sinds de laatste keer. Ongeveer 40 mannen waren aanwezig en werden door Ymo Vellenga bijgepraat, hij verving voorzitter Gerrit Paarlberg. Van tevoren was al aangekondigd dat we niet zouden zingen. Het was goed weer veel bekende gezichten te zien, al was het ook wel onwennig om op 1,5 meter afstand van elkaar te zitten, deels in zigzagopstelling. Wordt dit het nieuwe zingen. We hebben onze overleden koorleden Reijer Hoeve en Jan Schonewille herdacht. Er zijn ideeën en suggesties aangeleverd hoe we met alle beperkingen toch samen zouden kunnen zingen. En er waren muzikale intermezzo’s verzorgd door Ab op fagot en Bert op piano.Het is nog niet duidelijk of en wanneer we weer gaan repeteren. De huidige repetitielocatie biedt de mogelijkheid om 1 uur te zingen met 31 personen….Het bestuur zal op basis van de uitslag van een nog te houden enquête besluiten of we weer gaan repeteren en in welke vorm. Wordt vervolgd dus. Onze dirigent Ab Weegenaar gaf overigens aan positieve ervaringen te hebben met het repeteren nieuwe stijl. Dus er is hoop!