Elk jaar zijn er bij het Ermelo’s Mannenkoor leden die in het zonnetje gezet worden, meestal omdat ze een kroonjaar te vieren hebben vanwege hun lidmaatschap. Normaal gesproken vindt dat plaats tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst. Vanwege corona was er echter dit jaar geen nieuwjaarsreceptie. De huldiging van de jubilarissen van 2021 was daarom dit jaar gekoppeld aan de jaarvergadering van 2022 die op maandag 5 september plaatsvond en de eerste receptieavond vanwege de afwezigheid van en van de jubilarissen op 5 september.
Deze keer werden Sjoerd Paulus en Bert van Panhuis gehuldigd vanwege hun 25-jarig lidmaatschap en Joop van den Heuvel omdat hij 12,5 lid is van het EMK. Zij ontvingen een herinneringsschildje en bloemen uit handen van de voorzitter.