Tijdens de ledenvergadering 2020 van het Ermelo's Mannenkoor vond een bestuurswisseling plaats.

Voorzitter Arnold Wijnsma droeg de hamer over aan Gerrit Paalberg.