woensdag 20 maart 2019
 

Het Ermelo’s MannenKoor kent een drietal ereleden.

  • Meindert de Boer  29-01-2012 †
  • Bob Dolstra  05-02-2012 †
  • Piet Hazewinkel 28-07-2015 †

Volgens het huishoudelijk reglement van het Ermelo’s MannenKoor is een erelid een “Gewezen (actief) lid van het koor die, wegens buitengewone verdiensten jegens het koor, als zodanig door de algemene ledenvergadering is benoemd.”

Inloggen ledenportaal

Het besloten deel is uitsluitend toegankelijk voor leden van het koor.

Geen toegang? Stuur een bericht met uw gebruikersnaam naar:
secretaris.emk@gmail.com