1973 - Oprichting EMK
Op 7 december 1973 werd het Ermelo’s MannenKoor EMK opgericht en er gaven zich toen 38 mannen op als lid. We zijn op 8 januari 1974 met de eerste repetitie gestart onder leiding van dirigent L.P.A. Pors, organist van de Nieuwe Kerk van de Hervormde Gemeente aan de Horsterweg te Ermelo. 
Ons eerste repetitielokaal was het Jeugdgebouw van de vorengenoemde kerk aan de Van Beekweg. In 1975 werd het gebouw verkocht aan de Nederlandse Gereformeerde kerk en moesten wij uitzien naar een andere locatie. Na veel inspanningen vonden wij eindelijk onderdak in een lokaal van de R.K. Basisschool aan de Wetstraat in Ermelo. Dit was verre van ideaal, kleine stoeltjes, laag plafond en na elke repetitie moesten de stoeltjes weer precies op zijn plaats worden gezet volgens een aangegeven schema. In dat (ramp)jaar daalde dan ook aan het einde van het seizoen het ledenbestand naar 32. Gelukkig vonden wij al spoedig daarop een nieuw onderdak in de Dorpshal aan de Putterweg die ook door EDG werd gebruikt. 

1976 eersteconcert knipsel 120x1801974-1979 - Eerste concerten in Ermelo
De allereerste medewerking (optreden) was op 4 mei 1974 (herdenkingsdag) in de Nieuwe Kerk van de Hervormde Gemeente in Ermelo. Op 8 mei 1974 werd, ter gelegenheid van het 160-jarig jubileum van het Nederlandse Bijbelgenootschap, medewerking verleend aan een zang- en muziekavond in dezelfde kerk. De allereerste medewerking (optreden) was op 4 mei 1974 (herdenkingsdag) in de Nieuwe Kerk van de Hervormde Gemeente in Ermelo. 
Het eerste concert in Ermelo was op 26 februari 1976 met het Utrechts Byzantijns Koor. In maart 1977 traden wij voor het eerst gelijkvormig op en wel in ons bruine koorkostuum. 
In 1978 vierden we ons eerste lustrum; we bestonden 5 jaar!
Tot 5 november 1979 mochten wij in de dorpshal blijven. Deze werd namelijk afgebroken en dus moesten wij uitzien naar een andere locatie. Het aantal leden nam nog iets verder af. Ondanks alle tegenslagen hielden wij stug1979 jubileum5jr knipsel 120x180 vol. Intussen hadden wij vanaf 15 augustus 1977 een nieuwe dirigent; de heer W. Bakker uit Harderwijk. Op 5 november 1979 vonden we een nieuwe repetitieruimte in De Leemkuul in Ermelo-West. Daar repeteren wij nog steeds iedere maandagavond met veel animo en plezier. In augustus 1980 werd de heer M.C. Leendertse uit Wezep dirigent van ons      koor.

1983 - Eerste geluidsopname t.g.v. 10-jarig jubileum
Langzaam begon het ledenbestand te groeien en hebben wij in 1983 t.g.v. ons 10-jarig jubileum onze eerste geluidsdrager gemaakt, een LP getiteld "Tot Roem van  Uw Genade". Toch kwam ons ledenbestand maar niet boven de 50. Op 1 januari 1987 kregen wij wederom een nieuwe dirigent, de Meindert de Jong uit Zwolle. Hij leidde ons koor met veel enthousiasme en dankzij zijn muzikale kennis kwam het koor op een hoger niveau, waardoor het ledental groeide. Op 18 november 1991 bereikten wij de magische grens van 50 leden.

1993 - We bestaan al weer 20 jaar
Met ons 20-jarig bestaan in 1993 hebben we een CD/MC gemaakt met als titel "Morgenlicht". In maart 1999 werd het dirigeerstokje overgenomen door de Fred de Vries uit Lelystad. 

1998 - Concert t.g.v. ons 25-jarig jubileum
Ons 25-jarig jubileum in 1998 werd gevierd met een concert met het Novelty Sound Orchestra uit Hilversum. Ook werd er wederom een registratie van onze zangkunst gemaakt, ditmaal in de vorm van een CD/MC getiteld “Kerstmis”. 
Het jaarlijkse aantal uitvoeringen en concerten in binnen- en buitenland groeit gestaag, waaronder een concert met het “Georgetown Children’s Chorus” uit Canada en een onvergetelijke concertreis naar Canada met concerten in diverse steden als Toronto, Kingston en Brampton.

2003 - Het EMK bestaat 30 jaar, er waait een frisse wind
Met de huidige dirigent Wiebren Buma, die op 25 augustus 2003 de muzikale leiding op zich nam, is er een frisse wind gaan waaien. Hij wil dynamiek in het koor brengen. Dat betekent niet dat de mannen moeten gaan swingen op het podium, maar voor een beetje meer afwisseling en leven in de brouwerij wordt het volgens Buma nu wel eens tijd. Onder zijn leiding is het ledental inmiddels de 100 mannen gepasseerd.

2004 - Groots jubileumconcert 30 jaar
Ter gelegenheid van het 30-jarig bestaan werd op 30 november 2004 een groots jubileumconcert georganiseerd in de Nieuwe Kerk te Ermelo. Aan dit festijn werd medewerking verleend door een sopraan, een bas en een koperensemble. Vaste begeleider Bert Elbertsen bespeelde het orgel en de piano en Wiebren Buma had de algehele leiding. De presentatie was in handen van Bernardien Hamhuis-Kampman.

2005 - EMK op koorreis naar Duitsland
Ter afsluiting van het 30-jarig jubileumjaar heeft het EMK een koorreis gemaakt. Deze reis ging naar Duitsland en had als thema “In de voetsporen van Bach en Luther”. Een reis door het prachtige Thüringerwald langs de vele plaatsen die herinneren aan Maarten Luther en Johann Sebastian Bach. Hoogtepunten van de reis werden gevormd door concerten in Wittenberg en Leipzig. Indrukwekkend was de kranslegging bij het gedenkteken op voormalig concentratiekamp Buchenwald.ringerwald langs de vele plaatsen die herinneren aan Maarten Luther en Johann Sebastian Bach. Hoogtepunten van de reis werden gevormd door concerten in Wittenberg en Leipzig. Indrukwekkend was de kranslegging bij het gedenkteken op voormalig concentratiekamp Buchenwald-ringerwald langs de vele plaatsen die herinneren aan Maarten Luther en Johann Sebastian Bach.
Hoogtepunten van de reis werden gevormd door concerten in Wittenberg en Leipzig. Indrukwekkend was de kranslegging bij het gedenkteken op voormalig concentratiekamp Buchenwald.
In hetzelfde jaar heeft het EMK deelgenomen aan het zomerconcert van de plaatselijke muziekvereniging OLTO uit Loenen. De regionale pers was erg enthousiast en schreef: “OLTO gaf een prima concert weg. Voor deze gelegenheid verleende het Ermelo’s MannenKoor ook zijn medewerking. Toehoorders waren zo tevreden, dat zij een vergelijking durfden te maken met het Prinsengrachtconcert”.

2007 - De andere kant van het EMK
2007 02 18 Heerlickheijd1Wat was begonnen als een “leuk plannetje” tussen twee neven, de één zanger bij het EMK en de ander muzikant bij de WB JassCrooners, liep uit op een bijzonder gezamenlijk concert.
Een groot mannenkoor dat zich liet inspireren door de swingende klanken van een jazzformatie. Dit unieke samenspel vond plaats in de “Heerlickheijd van Ermelo” waarbij het EMK zich van een geheel andere kant heeft laten horen.

2008 - We bestaan al weer 35 jaar
CD opname 006Ter gelegenheid van het 35-jarig bestaan is er een jubileum CD uitgebracht met als titel "Wees stil en luister". Aan de opnamen van deze CD is ook medewerking verleend door het Harderwijks Strijkorkest en Bert Elbertsen op orgel en piano. Het werd een prachtig schijfje.
Tijdens het jubileumconcert presenteert het koor een zeer gevarieerd en verrassend programma. Voor de pauze een aantal bekende nummers en na de pauze werd direct groots ingezet door samen met het Harderwijks Strijkorkest de Messe no. 5 in C van Charles Gounod te zingen. Ook werden enkele liederen samen met Sabine Wütrich, een zeer bekende sopraan, gezongen. Het Ermelo’s Weekblad schreef hierover: “Mannen verrassen in concert” en "Het koor had een aantal gasten benaderd om samen een concert te geven van grote klasse”.

2009 - Russische sfeer in Ermelo
In nauwe samenwerking met het EMK is een galaconcert tot stand gekomen met het Don Kozakkenkoor Wanja Hlibka. Dit koor kwam, ondanks een zeer drukke agenda met vele optredens in Europa, ook naar Ermelo. Tot en met het laatste lied wisten zij het publiek te boeien met hun Russische wonderstemmen.
Het enthousiaste publiek waardeerde het concert met een staande ovatie.

2010 – Koor- & Samenzangavond, begin van een nieuwe traditie?
Het Ermelo’s MannenKoor begon het jaar met een “Koor- & Samenzangavond” in de Oude Kerk aan de Kerkbrink te Ermelo dat, dankzij veel publiciteit vooraf en een geweldig optreden, één groot succes is geworden. Tot de laatste minuut voor de aanvang van het concert moesten er stoelen worden bijgeplaatst.

Het Nederlandstalige repertoire van het Ermelo’s MannenKoor wordt zeer gewaardeerd, evenals het prachtige trompetspel van het bekende trompetduo Arjan & Edith Post. Ook de samenzang valt bij de bezoekers in de smaak. Gezien de vele positieve reacties die het EMK heeft ontvangen, is besloten om deze Koor- & Samenzangavond vooralsnog jaarlijks te herhalen.

2011 – Koor- en samenzang met bewoners van De Dillenburg/Rehoboth en De IJsvogel 
Hoewel er in 2011 spreke was van een zeer drukke agenda van het Ermelo’s Mannenkoor, werd er toch nog ruimte gevonden om een koor- en samenzangmiddag te organiseren met bewoners van De Dillenburg/Rehoboth en De IJsvogel.Speciaal voor hen, maar ook voor overige belangstellenden heeft het Ermelo’s MannenKoor (EMK) deze middag in april georganiseerd in de Maranathakerk te Ermelo. Tijdens dit optreden heeft het EMK overwegend bekende Nederlandstalige liederen gezongen uit zijn repertoire. Maar deze middag heette niet voor niets koor- en samenzangmiddag; ook de aanwezigen mochten naar hartenlust zingen.
Deze koor- en samenzangmiddag werd mogelijk gemaakt door een sponsoring van de Coöperatieve Uitvaartvereniging Ermelo UA “De Varenhof” en de samenwerking met de Stichting Zorggroep Noord-West Veluwe. De EMK-leden hebben die middag de bewoners opgehaald en hen met de rolstoel, auto of golfkar naar de kerk begeleid. Uiteraard werd een ieder ook weer netjes thuisgebracht. Dit alles bleek zo‘n succes, dat deze middag in 2012 wederom wordt georganiseerd.

2012 – Een zeer geslaagd najaarsconcert
Het najaarsconcert van het Ermelo’s MannenKoor in de Immanuelkerk mag zeer geslaagd worden genoemd. Het repertoire voor deze avond was met zorg gekozen en door het koor vol overgave ingestudeerd. De “Messeno. 5” en “les Matyrs” spande hierbij de kroon. Samen met het Longinuskwintet heeft het EMK een mooi concert gepresenteerd. Het Longinuskwintet is een blaaskwintet in de klassieke bezetting bestaande uit fluit, hobo, klarinet, hoorn, fagot. Ook Bert Elbertsen, de vaste begeleider op orgel/piano, steeg na “Conquest op Paradise” boven zichzelf uit. 

2013 Een druk jubileumjaar (40-jarig bestaan)
Dit jaar bestond het Ermelo’s MannenKoor 40 jaar. Naast diverse optredens in dit jubileumjaar waren er veel bijzondere activiteiten, zoals de koorreis naar Duitsland met een optreden in de Dom van Keulen en het uitbrengen van de jubileumkrant. Activiteiten, die het EMK duidelijk op de kaart hebben gezet binnen de Ermelose gemeenschap.

Bij een 40-jarig jubileum behoorde uiteraard ook een jubileumconcert. Exact op de jubileumdatum (7 december 2013) heeft het EMK een grandioos jubileumconcert ten gehore gebracht. Aan dit concert werd muzikale medewerking verleend door een ensemble van het Harderwijks Strijkorkest o.l.v. Roelof Klaassen, door Arjan en Edith Post op trompet en Erik-Jan van der Hel op het orgel. Zoals altijd werd het EMK op de piano begeleid door haar vaste begeleider Bert Elbertsen. De algehele leiding van het jubileumconcert was in handen van de dirigent Wiebren Buma. Het programma bestond uit een selectie van de liederen die het EMK in de afgelopen jaren succesvol heeft uitgevoerd, met als hoogtepunt het Hallelujakoor van Händel.

Van het jubileumconcert is een prachtige DVD gemaakt. Het Ermelo’s MannenKoor kan terugkijken op een druk, maar zeer geslaagd jubileumjaar.

2014 – Een mooi jaar, met van alles wat en een prachtig kerstconcert.
April was een maand met maar liefst 3 optredens. Achtereenvolgend was er een samenzang met ouderen, de Paaszang en werd medewerking verleend aan een middagdienst in de Immanuelkerk die geheel in het teken stond van Koningsdag.
De zaterdag voor Moederdag in mei is het al jaren een traditie dat de mannen van het EMK een spectaculaire bloemen- en plantenmarkt organiseren, midden in het centrum van Ermelo in de Enk. Ook dit jaar weer een succes, ondanks het slechte weer.
Het zangseizoen 2013-2014 werd in juli afgesloten met een koorreisje. Een zeer geslaagde dag met diverse korte optredens van het EMK. De dag werd afgesloten met een diner in Biddinghuizen (Flevonice). 
Na het zomerreces was er nog een koor- en samenzang in de opstandingskerk op ’s Heeren Loo, speciaal voor hun cliënten, waarbij het erg duidelijk was dat zowel het EMK als alle aanwezigen enorm hebben genoten. 
Tussen alle optredens en oefenavonden door is het EMK ook gestart met zang coaching om hun zangprestaties op een nog hoger peil te krijgen. Een groot aantal leden werd, onder leiding van de Ermelose zangcoach Arda Konings, bijgespijkerd betreffende hun zangtechnieken. December stond in het teken van een kerstconcert en het verlenen van medewerking aan een kerstavonddienst. Het kerstconcert, in samenwerking met het Gereformeerd Kerkkoor Immanuel, was een groot succes.

Beide koren hebben prachtige liederen ten gehore gebracht, al dan niet begeleidt door de sopraan Kathelijn van Dongen, die met haar prachtige stem uiteraard ook solo zong. Alle aanwezige musici lieten een schitterend instrumentaal intermezzo horen. Tijdens dit gratis toegankelijk kerstconcert, werd gecollecteerd voor de voedselbank Harderwijk/Ermelo/Putten. De opbrengst was een bedrag van € 2036,53.

Het jaar werd afgesloten tijdens de kerstavonddienst in de Westerkerk. Deze dienst heeft het EMK een 8-tal liederen gezonden. Een mooie afsluiting van een mooi EMK-jaar. 

2015 - in vogelvlucht
Het Ermelo’s MannenKoor trad op zondagmiddag 25 januari alweer voor de 1e maal op en  verleende medewerking aan de sterdienst in de Immanuelkerk te Ermelo. Zaterdag 7 maart organiseerde het EMK een 3 korenconcert. Verrassend, gevarieerd en breed muzikaal werd dit concert genoemd. Met het Zuiderkoor uit Putten en All4one uit Ermelo werd een afwisselend programma ten gehore gebracht. Vanwege het succes van vorig jaar heeft ook dit jaar het Ermelo’s VrouwenKoor opgetreden tijdens de paaszang van het Ermelo’s MannenKoor op 2e paasdag. Het projectkoor EVK, bestaande uit echtgenotes, partners, vriendinnen, dochters, kleindochters, zussen, schoonzussen en nichten van de leden van het EMK, bracht op zeer professionele wijze 5 liederen ten gehore. Ook het EMK liet zich niet onbetuigd en zong diverse liederen uit hun repertoire, waarvan enkele nieuwe. Een, met applaus, zeer gewaardeerd concert. Omdat het in 2015 70 jaar is geleden dat Nederland is bevrijd van de Duitse bezetting, werd op 9 april een groot bevrijdingsconcert gegeven in het Dolfinarium te Harderwijk. Het Interkerkelijk Mannenkoor Euterpe uit Voorthuizen en het Ermelo’s MannenKoor namen hierbij de zang voor hun rekening. Het EMK maakte vooral indruk met het lied “Frieden”. Na het zomerreces was er op woensdag 26 augustus een optreden in het congrescentrum/vakantiehotel de “Werelt” in Lunteren. De gasten hebben genoten van een gevarieerd programma mede dankzij de medewerking van de zangeressen/zangcoaches Arda Konings en Peggy Vlijm. Zondag 20 september heeft het EMK medewerking verleend aan de Eredienst in de kerkzaal van Sonnevanck. Door de grote belangstelling waren zowel de kerkzaal als de foyer flink bezet, waaronder zeer veel bewoners. Het EMK zong bekende Nederlandstalige liederen, die door alle aanwezigen enorm werden gewaardeerd. Het najaarsconcert op zaterdagavond 14 november begon met een minuut stilte (i.v.m. alle slachtoffers en hun naasten van de bloedige aanslagen in Parijs) en eindigde met spektakel. Het EMK zong de volledige Deutsche Messe. Enkele delen daarvan werden begeleid door Gelre Brass, terwijl alle solopartijen werden gezongen door een kleinkoor, bestaande uit leden van het EMK. Afwisselend waren Gelre Brass en het EMK te beluisteren. Ook de vaste begeleider van het EMK Bert Elbertsen, wist met een prachtige improvisatie een ieder te boeien. Na het uitreiken van de bloemen deed het EMK nog eenmaal van zich spreken. Met de jasjes los over de linkerschouder zongen zij The Rhythm of Life, een lied uit de musical “Sweet Charity”. Ook nu werden de solopartijen gezongen door een kleinkoor bestaande uit leden van het EMK. Tot slot werd op 24 december nog medewerking verleend aan de kerstnachtdienst in de Maranathakerk. Het werd een prachtige dienst waarbij samenzang en het EMK elkaar afwisselden. Met de sopraan Daphne Visser – van Wassenberg werd het lied “King all Glorious” uitgevoerd. Na afloop van dit lied werd dit door de gemeente met een welgemeend applaus gewaardeerd. De medewerking aan de kerstnachtdienst was een prachtige afsluiting van een mooi EMK-jaar.

En verder ……… werd de gezellige nieuwjaarsbijeenkomst maar liefst bezocht door 127 EMK-leden en, al dan niet, hun partners. Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst (en een week later!) werden er 4 jubilarissen gehuldigd. Ook de grote loterij was een succes. Vrijdag 24 april jl. zijn 2 leden van het EMK koninklijk onderscheiden. Zaterdag 09 mei organiseerde het Ermelo’s MannenKoor, alweer voor de 17e keer, hun bloemen- en plantenmarkt. Zoals ieder jaar ook nu weer speciaal voor Moederdag. Een groot succes was de zgn. “glimlach actie”, die speciaal voor de leden is bedacht. Zij konden, tegen betaling, een kaartje invullen met een adres in Ermelo waar deze zaterdag, namens het EMK, een speciale bloemenaanbieding werd bezorgd. Maar liefst bij 58 adressen is een mooi bakje met bloemen afgeleverd. De Clubkas Campagne Rabobank Randmeren heeft ook een prachtig resultaat opgeleverd voor de clubkas. Op 28 juli jl. is, op de gezegende leeftijd van 99 jaar, ons erelid Piet Hazewinkel overleden. Piet was in 1973 zeer nauw betrokken bij de oprichting van het Ermelo’s MannenKoor, waarvan hij maar liefst 28 jaar onafgebroken lid is geweest. Aan het begin van de repetitieavond op maandagavond 07 september sprak de dirigent Wiebren Buma de woorden “Het is mooi geweest”. Hij liet de aanwezige leden van het EMK weten dat hij zal stoppen als dirigent. Wiebren blijft t/m juni 2016, het einde van het zangseizoen 2015 – 2016. De sollicitatieprocedure voor zijn vervanging is inmiddels in volle gang.

Het Ermelo’s MannenKoor kan terugkijken op een druk, mooi, succesvol, gezellig, verrassend, gevarieerd, breed muzikaal, gewaardeerd, respectvol en spectaculair jaar.

2016 – Wisseling dirigent
Het jaar 2016 stond vooral in het teken van het afscheid van de dirigent Wiebren Buma en de aanstelling van een nieuwe dirigent. Na de sollicitatieprocedure heeft het bestuur alles zorgvuldig gewogen tegen de achtergrond van het functieprofiel en de beleidsuitgangspunten van het EMK en kwam hiermee tot het unanieme voorgenomen besluit om Ab Weegenaar te benoemen tot dirigent van het EMK. Tijdens de algemene jaarvergadering van het Ermelo’s MannenKoor hebben de aanwezige leden, na ampele discussie, ingestemd met het benoemingsvoorstel. Een week later heeft Ab Weegenaar het contract ondertekend en is hij op 18 april gestart. Maandagavond 9 mei is er officieel afscheid genomen van  Wiebren. Echter geen definitief afscheid. Wiebren heeft het EMK toegezegd dat men altijd een beroep op hem kan doen als invaldirigent, hetgeen met beide handen is geaccepteerd. 

2017 – Een nieuwe groepsfoto
Voor aanvang van de generale repetitie van het najaarsconcert op 18 november, zijn er nieuwe officiële foto’s van het EMK gemaakt. Dat was nodig omdat de laatste groepsfoto  niet meer actueel was. De bijgevoegde foto is gekozen als “de officiële foto” en zal de komende tijd worden gebruikt voor de lokale pers, de EMK-website, programmaboekjes en daar waar verder nodig. Er is ook nog een versie gemaakt, waarbij alle mannen zich “informeel” presenteren. Deze foto zal ook af en toe worden gebruikt.

2018 – Jubileumjaar (45 jaar)

Op 7 december 2018 bestond het Ermelo’s MannenKoor 45 jaar. Om hier aandacht aan te schenken heeft het EMK in 2018 o.a. 2 concerten georganiseerd t.w. een (samen)zangmiddag voor ouderen (18 september Maranathakerk) en een jubileumconcert, uiteraard op 7 december in de Immanuelkerk. Deze concerten waren gratis toegankelijk en mede daardoor volledig “uitverkocht” zodat er zelfs stoelen moesten worden bijgeplaatst. De aanwezigen hebben van ieder concert enorm genoten. Ook de leden zijn niet vergeten. Speciaal voor hen en hun evt. partners werd er een “dagje uit” naar Kampen georganiseerd. Bij aankomst koffie met iets lekkers, daarna een bezichtiging van de Bovenkerk, met uitleg door onze dirigent Ab Weegenaar. ‘s Middags een vaartocht (ronde Kattegat) onder het genot van enkele gratis consumpties en ter afsluiting van dit dagje uit, een heerlijk koud en warm buffet in “de leuke Hanzestad”. Ook nu weer voor allen 2 gratis consumpties. Het EMK kan terugkijken op een succesvol jubileumjaar.  

2019 - Een rustig koorjaar

Decemberconcert 2019Het jaar 2019 is, qua optredens en activiteiten, een rustig verlopen jaar geweest voor het EMK. De jaarlijkse nieuwjaarsbijeenkomst, de algemene ledenvergadering, de paaszang in samenwerking met het Zuiderkoor uit Putten, de EMK-plantenmarkt, samenzangmiddag voor de ouderen, medewerking verleend aan “Zingend naar de zondag” en het decemberconcert, een prachtig concert waarbij medewerking werd verleend door leden van het Harderwijks strijkorkest en een aantal blazers van het Gelders orkest. Om dit echter allemaal te realiseren is er achter de schermen weer veel werk verzet door het bestuur, de diverse commissies en vrijwilligers.Wel loopt het ledenaantal terug. Waren er ooit meer dan 100 leden, nu is het aantal eind 2019 gezakt tot 73. Dit jaar hebben 10 leden opgezegd en zijn er 3 nieuwe leden verwelkomt. Overigens maken veel koren zich zorgen over dalende ledentallen. Een lager ledenaantal betekent ook minder aanwas van bestuursleden, minder vrijwilligers voor allerlei activiteiten binnen een koor en minder contributie. Een rustig koorjaar, maar met een punt van aandacht.

2020 – Een jaar in het teken van Corona

Op 9 maart 2020 was er de jaarvergadering van het EMK en kreeg het koor een nieuwe voorzitter: Gerrit Paarlberg nam de hamer over van Arnold Wijnsma. Niemand was zich ervan bewust dat de wereld er een paar dagen later totaal anders uit zou zien. Nog geen week later was er sprake van een intelligente lockdown als gevolg van het Coronavirus dat wereldwijd toesloeg. Dat betekende onder meer dat zingen in koorverband niet meer mocht. Alle repetities lagen opeens stil. De Paaszang werd geschrapt en vervolgens ook alle andere geplande optredens. In september werd er nog één bijeenkomst georganiseerd door het bestuur. Met inachtneming van de 1,5 metereregel konden we elkaar ontmoeten en de 2 overleden leden van het koor herdenken. Het bestuur heeft het hele jaar vergaderd en af en toe een belronde gedaan om contact te houden met de leden. Het coronajaar heeft niet geleid tot opzeggingen van leden.

DSC 0527 1

 

 

2021- Nog een Coronajaar

Het jaar 2021 startte voor de gehele maatschappij met een lockdown. Winkels, restaurants, theaters, alles was dicht. Kerkdiensten konden alleen online worden bijgewoond. Alle kooractiviteiten lagen stil. In de zomer gloorde er hoop. Er was ruimte om een jaarvergadering te plannen en om daarna de repetities te hervatten, zij het nog wel onder voorwaarden.

Met zijn allen zagen we uit naar een Kerstzangavond voor een volle Immanuelkerk. Toen werd een nieuwe lockdown afgekondigd en was de agenda weer helemaal leeg. Met de hoop dat er in 2022 weer ouderwets gezongen zou kunnen worden werd 2021 afgesloten.

 

Ermelo’s Mannenkoor in 2022

Begin 2022 was er nog sprake van een lockdown door Corona. Maar eind januari kwam er een einde aan een heleboel beperkende maatregelen en ontstond er ruimte voor een redelijk normaal jaar. Dat betekende dat er weer wekelijks gerepeteerd kon worden, dat er koffie gedronken en gepraat kon worden in de pauze van de repetities.

Het betekende ook dat er na twee jaar weer opgetreden kon worden. Er waren in totaal 5 optredens van het EMK in 2022, de Paaszang, de zangmiddag voor ouderen, medewerking aan Zingend naar de zondag in de Nieuwe kerk, het Najaarsconcert en een Kerstzangavond. Deze laatste werd verzorgd op onze vaste repetitieavond  en leverde een goed gevulde Immanuelkerk op.  

DSC 0149