Jan SchonewilleHet zo plotseling overlijden van Jan Schonewille dd. 17 mei jl. is een grote schok,  in de eerste plaats voor zijn vrouw Lies en hun kinderen. Binnen het EMK is het bericht van zijn overlijden ook hard aangekomen. Immers Jan  was met zijn 44- jarig lidmaatschap een EMK’ er van het eerste uur. Naast het zingen als eerste tenor heeft Jan zich in de beginjaren voor het EMK  ingezet als voorzitter en maakte hij tot het laatst aan toe deel uit van de loterijcommissie.We verliezen met Jan een prachtige en spontane koorvriend. Die spontaniteit uitte zich nog het meest als er wat te vieren was en Jan de grote aanvoerder was met het inzetten van het hieperdepiep hoera. Wat hebben we daar altijd een plezier aan beleefd en wat zullen we dat gaan missen.

Wij gedenken Jan met groot respect als een trouw en betrokken koorvriend en wensen zijn vrouw  Lies en hun kinderen Gods kracht en troost toe bij dit grote verlies.

Gerrit Paarlberg,

Voorzitter EMK.

ReierOp 29 april is ons zeer gewaardeerd koorlid Reijer Hoeve overleden in de leeftijd van 73 jaar. In de zes jaar dat hij als bariton lid is geweest van ons koor was het niet alleen het zingen op zich, maar ook de inhoud van onze liederen wat hem raakte. Het EMK gaf hem ontspanning en hij putte er de nodige energie uit, zeker toen hij door ziekte werd getroffen. Met bewondering gedenken we hem, hoe hij ondanks zijn langdurige ernstige ziekte tot het laatst toe met hart en ziel met ons mee heeft mogen zingen. Wij wensen zijn vrouw Ada, de kinderen en verdere familie veel kracht toe bij dit verlies.  

Gerrit Paarlberg