Nieuwe bestuursleden treden aan op de jaarvergadering

Op maandag 7 maart j.l. vond de jaarvergadering van het EMK plaats. Het was de eerste keer sinds het aantreden van de huidige voorzitter Gerrit Paarlberg in 2020 dat het mogelijk was deze vergadering weer in maart te houden. Corona lijkt nu achter ons te liggen en dat is een opluchting voor velen. De vergadering verliet als vanouds. De opkomst was prima, alle stukken waren goed verzorgd en bijtijds aangeleverd en de voorzitter slaagde er ook nu in om in iets meer dan een uur de gehele agenda af te werken. Chapeau voor het bestuur!

Bestuur oudBestuur oud

Er vonden ook wijzigingen plaats in het bestuur. Ymo Vellenga trad af en werd door de voorzitter bedankt. Ook was er een bedankje voor Klaas Jan Kamphorst, die al eerder zijn met rol als penningmeester in het bestuur was gestopt doch dit werk wel is blijven doen totdat er een nieuwe penningmeester door hem was ingewerkt. Dat is nu het geval, Wout Lourens is hem opgevolgd.

Met algemene stemmen werden Gerrit Paarlberg en Gert van Lochem herkozen in het bestuur, terwijl Willem Ros en Jan

Schuurman als nieuwe leden werden benoemd.

YmoYmo Vellenga Klaas JanKlaas Jan Kamphorst

 

 

 

                                                                                               

 

 

 

 

 


nieuw bestuur EMK 2023Ons nieuw bestuur EMK 2023