Positieve jaarvergadering met een volledig bestuur

Op maandag 4 maart vond de Jaarvergadering van het Ermelo’s Mannenkoor plaats. Het is bijna traditie dat er nauwelijks meer dan een uur nodig is om de gehele agenda te behandelen. Het bestuur had dan ook nu weer zijn huiswerk uitstekend gedaan.

Buiten de agenda om overhandigde de voorzitter een boeket bloemen aan Arnold Wijnsma om hem te bedanken voor het vele werk dat hij in de muziekcommissie heeft verricht. Arnold verzorgde onder meer de contacten en de contracten met de (semi)professionele musici die meewerkten aan ons jubileumconcert, kerstconcert, najaarsconcert, enz. We weten allemaal van hoeveel toegevoegde waarde dat is.

In de vergadering werd vastgesteld dat we stabiel zijn wat betreft het aantal leden en dat de financiële situatie gezond is. Het jubileumconcert t.g.v. ons 50-jarig bestaan bracht extra kosten met zich mee, maar die konden nagenoeg geheel gedekt worden door extra inkomsten, van de Gemeente Ermelo, de Rabobank en een gulle gever.

Na afloop van de vergadering werd er gezellig nagepraat onder het genot van een door het bestuur aangeboden drankje.

ALV 2024Algemene jaarvergadering 2024

 

Klik op de foto om te vergroten

bloemen voor ArnoldAls dank de bloemen voor Arnold

naborrelenEn nog even naborrelen